Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is betrokken bij het Euregionale project Biores. Dit project richt zich op de productie van meer biogas en de maximale benutting van de geproduceerde duurzame energie. Daarnaast richt het project zich op de afstemming van vraag en aanbod in het Euregio gebied. Het betreft hier delen van Gelderland, Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Het project brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u de nieuwsbrief van juni 2012 lezen.

biores-nieuwsbrief-5

In deze vijfde Biores nieuwsbrief kiezen we letterlijk en figuurlijk voor een rondje langs de velden. We inventariseren de stand van zaken in de Biores-regio. Welke energiegewassen worden verbouwd? Hoe goed worden ze benut? Welke rol speelt ‘Farbe ins Feld’? Uit het laboratorium komt nieuws over behandeling van biomassa. Last but not least: nieuws met een hopelijk grote toekomst is de oprichting van de internationale biogasvereniging Biores.

Biogas: ontwikkelingen en perspectieven
Zoals in geheel Duitsland het aantal biogasinstallaties tussen 1992 en 2011 steeg van 139 naar 7470, vertoonde Nordrhein-Westfalen een evenredige stijging van 11 naar 573 installaties. Twente en de Achterhoek blijven hier met nog geen 20 installaties in 2011 ver bij achter. Betekent dit dat Nederland een grote inhaalslag kan maken en hoe ‘groot’ is biogas momenteel in Duitsland? Een verkenning. Lees meer…

Nieuwe ‘droogtechniek’ voor biomassa
Het innovatieve Pulverized Air Drying (PAD) is een niet-thermische droogtechniek, gebaseerd op mechanische ontwatering. Het grote voordeel ervan is het veel lagere energieverbruik. Volgens BioValor Europe – ontwikkelaar en leverancier – kunnen het energieverbruik en de verwerkingskosten met meer dan 70% respectievelijk 60% omlaag.  Lees meer…

Bloembanen tussen de maïs
Het succes van maïs heeft ook keerzijden. Er wordt geklaagd over een verstoord landschapsbeeld en aantasting van de biodiversiteit. ‘Zwartwild’ zou te veel gaan overheersen en de kans op bodemerosie neemt toe. Zelfs het positieve imago van biogas komt in het geding. ‘Farbe ins Feld’ blijkt succesvol in de strijd tegen de eentonigheid van het maïsgroen.  Lees meer…

Nieuwe biogasvereniging officieel opgericht
Op 7 mei 2012 vond in Steinfurt de officiële ondertekening plaats van de oprichtingsdocumenten van de Nederlands-Duitse bioenergievereniging Biores. Bij deze gelegenheid waren aanwezig:  Lees meer…

Het project wordt vanuit INTERREG IV-A gefinancierd, d.w.z. 50% van de gelden komt van de EU. 15% wordt respectievelijk door Bundesländer Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en de provincies Gelderland en Overijssel gefinancierd. 20% dragen de projectpartners bij.