De SER zou zo snel mogelijk willen stoppen met het inzetten van hout in biomassacentrales. Dat stond in de krantenkoppen bij het verschijnen van het rapport. De werkelijkheid is echter anders. Frans Feil, coördinator van BEON, heeft het SER-advies nauwgezet bestudeerd en zijn bevindingen vastgelegd in een presentatie. Hij vergelijkt daarbij wat in de pers is verschenen en werkelijk in het rapport staat. Biomassa speelt een belangrijke rol als bron voor groengas en transportbrandstof. Ook voor hoge temperatuur warmte in de industrie. Verder in warmtenetten als alternatieven ontbreken. Altijd in combinatie met strenge duurzaamheidseisen en meervoudige verwaarding.

In de presentatie wordt gepleit voor het vasthouden aan de nuance die het SER-advies staat, in het beleid van provincie en rijk en met hernieuwde kracht in te zetten op de toepassingen die steun krijgen.