Veelbelovende resultaten

Waterstof maken uit rioolwater. Hiernaar hebben Duitse en Nederlandse partijen samen onderzoek gedaan. Een pilotplant is gebouwd in Steinfurt bij de Fachhochschule Munster. Op 31 maart presenteren projectpartners van het BIOTecH2-project de resultaten. Ook zullen presentaties worden gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof in Duitsland en in Twente. Voor het laatste onderwerp zal Ton Beune een voordracht houden. Hij leidt de H2-hub-initiatief in Almelo.

Aanmelding webinar 31 maart 2022 Videoanimatie

Waterstof is een belangrijke energiedrager voor de toekomst.

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt het gezien als belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Nederlandse en Duitse partijen hebben in het INTERREG BioTech2 project samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw proces voor de productie van groene waterstof op basis van vergisting. Bestaande processen voor waterstof productie zijn zeer energie-intensief en gebruiken fossiele brandstoffen. Daarom richt het project zich op een alternatieve wijze om waterstof te produceren. Hiermee zou veel CO2 bespaard kunnen worden. Als basis wordt afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie gebruikt. Dit is vaak heel geschikt vanwege het hoge organische gehalte. Ook past het concept goed bij een circulaire economie.

Productieproces met bacteriën.

Het proces bestaat uit twee stappen met twee reactoren. In de eerste reactor wordt uit het afvalwater waterstof en koolstofdioxide gevormd. Dit wordt gedaan door micro-organismen die van nature waterstof produceren. In de tweede reactor wordt het substraat verder afgebroken en worden methaan en koolstofdioxide geproduceerd.

Het methaan kan worden gebruikt als brandstof voor een motor of worden ingevoerd in het aardgasnet. Dat geldt ook voor waterstof. Dit wordt al op verschillende plaatsen in Europa toegepast. Dit vermindert de CO2-uitstoot tijdens verbranding.

Onderzoek blijft nodig

In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om zuivere waterstof te produceren, maar daar is nog meer onderzoek voor nodig. Aan afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie is geen gebrek. Uit onderzoek blijkt dat vooral water dat veel suiker en zetmeel bevat, veel waterstof oplevert.

Het gebruik van andere organische reststromen, bijvoorbeeld uit de landbouw, wordt nog onderzocht. Hiervan zijn ook grote hoeveelheden beschikbaar.

In Nederland en Duitsland zijn voldoende organische afvalstromen om bijna 10% van de toekomstige waterstofvraag te dekken. De kosten zullen naar verwachting aanzienlijk lager zijn dan de alternatieve routes. Aan de Hogeschool van Münster is een testfaciliteit gebouwd. Medewerkers en studenten testen daar diverse organische reststromen. De economische haalbaarheid van het proces is uitgevoerd door het bedrijf PlanET. In het projectconsortium nemen verder deel h2-bv en BEON, het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. Zij kijken vooral naar mogelijke toepassingen voor de producten en naar daarbij benodigde gaszuivering.

Tot slot

Zo werken Nederlandse en Duitse partijen nauw samen om een belangrijke alternatieve route te ontwikkelen voor de productie van groene waterstof. Ze leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan de toekomstige energievoorziening in Nederland en Duitsland.

Zie ook:
Waterstofproductie uit vergisting
Presentatie hoogwaardige mestvergisting en waterstof productie
Presentatie Rob schellekens op BEON Energiedag Overijssel