Dat blijkt uit het monitoring rapport van RVO. In 2015 werd er meer biomassa ingezet voor materialen dan voor energie. dit is anders dan wat vaak wordt gedacht. de opmars van nieuwe biobased producten wordt vooral gestimuleerd door de industrie. als grote multinationals gaan voor verduurzaming van hun producten of  verpakkingsmateriaal, dan kunnen geschikte concepten opeens de vlucht nemen. Specifieke niche producten kunnen ook een plaats veroveren. opvallend in het monitoring rapport zijn het groot aantal roductten dat op suiker, zetmeel of andere niet-houtige biomassa is gebaseerd. Snoeihout komt in het lijstje met “etalageproducten” alleen als grondstof voor bij de productie van pellets. het rapport is verkrijgbaar bij het BEON secreatriaat (en bij RVO).