Op woensdag 19 april gaat het programma GO-Duurzaam van start. Dit is het samenwerkingsprogramma van BEON met Pioneering. Tijdens de workshop zullen concrete voorbeelden worden getoond van energiebesparing in combinatie met duurzame warmte opwekking:

  • toepassen van isolatie, zonpanelen en hout(pellet)ketels bij scholen en verenigingsgebouwen.
  • isolatie van appartementencomplexen met vernieuwing van de aansluiting met duurzame warmtenetten
  • toepassing van groen gas en hybride warmtepompen.

Ook zal er informatie worden verstrekt over het duurzame scholen programma van de provincie Overijssel.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via de prachtige AANMELDEN knop op bijgevoegde uitnodiging.