Is er voldoende biomassa beschikbaar? Deze vraag komt voortdurend terug bij elke discussie in gemeenten, provincies, bij het Rijk, de Europese Unie en de Verenigde Naties. We willen de producten vergroenen die nu nog van olie worden gemaakt, we willen groene transportbrandstoffen en duurzame bio-warmte. De ambities zijn stevig.

In het document Biomassa 2030 geeft het Rijk haar visie op de inzet van biomassa op weg naar 2030. De boodschap is voorzichtig positief: er kan in potentie mondiaal voldoende biomassa beschikbaar komen om de stijgende vraag te gaan dekken. Wel moet er meer biomassa worden geproduceerd en moet de toepassing ervan verbeteren. Met nog meer aandacht voor CO2 vermindering.