In de Tweede Kamerbrief van afgelopen week laat het kabinet weten de adviezen van de SER over te nemen. De nuances die in het advies zijn aangebracht, zijn daarbij essentieel. Biogrondstoffen worden belangrijk geacht voor het bereiken van klimaatdoelen.

Brief van het kabinet aan de Tweede Kamer:
Duurzaamheidskader_biogrondstoffen

BEON-bijeenkomst 29 oktober over het kabinetsstandpunt en de inzet van biogrondstoffen:
Webinar Biomassa: veelzijdig inzetten voor beter klimaat

BEON-publicatie over de nuance in het SER-advies
SER-advies veel genuanceerder dan wat aanvankelijk in de pers stond