Duurzame biomassa heeft de toekomst! Dat was het thema van de jaarlijkse Bio-energiedag in Zwolle. Honderd bio-energie mensen hadden zich op 2 november verzameld om de mijlpalen te vieren die afgelopen jaar zijn bereikt en om na te denken over de toekomst van bio-energie in Oost-Nederland. Essentieel is dat bio-energie ook in de toekomst duurzaam blijft, zo opende voorzitter Nico Schiphorst de bijeenkomst in het provinciehuis van Overijssel. BEON partijen gaan zich hier stevig voor inzetten komende tijd. De norm wordt Better Biomass, NTA8080, of vergelijkbaar. Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel en verantwoordelijk voor energie, is blij met dit commitment en benadrukte het belang van bio-energie in de toekomstige energievoorziening.

’s Morgens hadden de deelnemers twee installaties kunnen bezoeken die afgelopen jaar zijn opgestart: de Agro-Energie co-vergistingsinstallatie in Harderberg en de nieuwe houtcentrale van MPD Groene Energie in Ede. Wethouder Leon Meijer legde uit dat de gemeente Ede stevig inzet op bio-warmte. Met eigen bos kan de gemeente zelf ook een goede bijdrage leveren in de levering van snoeihout.

De Bio-energiedag was het eerste grote event van drie dagen bio-energiefeest. Zij werd gevolgd door twee feestelijke open dagen bij de bio-centrale van Brouwer. Bezoekers van de Bio-energiedag mochten op 2 november al een digitaal kijkje nemen in de centrale.

De term duurzaamheid, komt in feite uit de bosbouw, zo gaf Henk Wanningen van Staatsbosbeheer aan in de paneldiscussie. Er is veel discussie over dit thema. Maar met alleen nee zeggen, kom je er ook niet, je moet blijven meedenken en meepraten, aldus Maarten van Dongen van Natuur en Milieu Overijssel (NMO). NMO maakt deel uit van de Alliantie Nieuwe Energie van de provincie. Hoe goed je ook hergebruikt, er zal altijd een deel afval blijven dat je kunt verbranden. Daarom kan Twence ook in de toekomst warmtelevering garanderen voor Enschede en Hengelo, verzekerde Annemie Matheeuws. Ze was niet de enige ondernemende partij in het panel. Ook vertegenwoordigers van Cogas, Byk en Waterschap Vallei en Veluwe gaven mooie voorbeelden hoe ze steeds maar weer met nieuwe initiatieven komen. Pas dan kom je allerlei hobbels tegen en die moet je vervolgens samen aanpakken. Regelgeving loopt vaak achterop. Annemieke Traag gaf aan dat de provincie zich graag inzet deze hobbels te helpen weg te nemen. André van der Zee besloot de paneldiscussie met een vrolijke noot. Als geen ander weet hij van een discussie over een stevig thema en met een erg breed panel, een luchtige doch constructieve sfeer te geven.

De Bio-energiedag Oost-Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door het Bio-energiecluster Oost-Nederland in samenwerking met de provincie Overijssel. Een van de leden van BEON draagt zorg voor de organisatie. Dit jaar was dit Stimuland. Op de website elders: prachtige foto’s en mooie presentaties.