Precies een jaar na de start van de bouw is woensdag 20 mei de pyrolyse fabriek  Empyro, feestelijk geopend. De openingshandeling is verricht door de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Eddy van Hijum, die een tankauto met door Empyro gemaakte pyrolyse olie vulde. Empyro maakt uit houtresten binnen een paar seconden olie, daar waar de natuur enkele miljoenen jaren nodig heeft. De pyrolyse olie wordt afgenomen door FrieslandCampina, en in hun nieuwe duurzame energievoorziening in Borculo verstookt.

De pyrolysefabriek werd feestelijk geopend door de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Eddy van Hijum: “Overijssel heeft de wereldprimeur met deze innovatieve fabriek. Daar zijn we zeer trots op. De samenwerking tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid inspireert. Mede hierdoor maken we een flinke stap in de bio-based economy. Samenwerking en kennisdeling loont, en de pyrolyse-olie stroomt!”

Pyrolyse technologie

Empyro produceert olie uit biomassa (houtsnippers) door het toepassen van pyrolyse, een techniek waarbij verhitting plaats heeft zonder zuurstof toe te voegen. Deze techniek is ontwikkeld aan de Universiteit Twente en doorontwikkeld door BTG, het moederbedrijf van Empyro. Empyro is een demonstratie project waar de technologie op commerciële schaal wordt gedemonstreerd en is een opmaat naar een verdere uitrol van deze innovatieve technologie.

FrieslandCampina

De geproduceerde pyrolyse-olie wordt verstookt in de nieuwe energiecentrale van FrieslandCampina Domo in Borculo, 30 km verderop. Door 10 miljoen m3 aardgas te vervangen door pyrolyse olie reduceert FrieslandCampina in Borculo de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 16.000 ton per jaar ofwel 15 % van hun huidige verbruik. Deze nieuwe centrale is geopend op 10 mei door minister Kamp van Economische Zaken. Roelof Joosten, COO FrieslandCampina Ingredients: “FrieslandCampina wil de groeiende wereldbevolking voorzien van zuivel, dat een belangrijk onderdeel is van de basisvoeding. Tegelijkertijd willen we duurzaam en efficiënt produceren. Door gebruik te maken van een duurzame energiebron als pyrolyse olie zetten we een nieuwe stap op weg naar klimaat neutrale groei.”

Financiering

De pyrolysefabriek heeft bijna 20 miljoen EUR gekost. Het eigen vermogen is ingebracht door BTG BioLiquids, Tree Power , private investeerders en het Energiefonds Overijssel. De lening voor het project is verstrekt door het Energiefonds Overijssel. Voor de investeringen op het innovatieve deel is gebruik gemaakt van innovatiesubsidies van de Europese Commissie (FP7) en het Nederlandse Topsectorenprogramma (TKI-BBE).

Henk Kamp, minister van Economische Zaken: “Het is een voorbeeld voor de rest van de wereld. Met het oog op de ambitie van een duurzame energievoorziening stimuleert het kabinet bedrijven om meer in te zetten op het gebruik van alternatieve bronnen. Daarom ondersteunen wij dus deze samenwerking, zodat de technologie verder ontwikkeld kan worden.”

Internationale dag

De belangstelling voor de technologie en fabriek zijn internationaal zeer groot. Tijdens het internationale symposium dat op donderdag 21 mei wordt gehouden, zal de hoge vertegenwoordiger van de Europese Commissie Kyriakos Maniatis, een toespraak houden, evenals een vertegenwoordiger van het gezaghebbende IEA (International Energy Agency), en een vertegenwoordiger van de Braziliaanse oliegigant Petrobras.

Eerste olie

Gerhard Muggen, algemeen directeur van Empyro: “We hebben tijdens de inbedrijfstelling al honderden tonnen olie gemaakt met een goede kwaliteit. Dat we deze olie vandaag kunnen versturen naar onze klant FrieslandCampina is weer een belangrijke stap en biedt veel vertrouwen in de toekomst.”

Zie ook: