Biomassa en bio-energie zijn belangrijke pijlers van een duurzame energievoorziening. Over de wijze waarop deze duurzame bronnen het best kunnen worden ingezet, bestaat een aantal vragen. De NVDE-leden die actief zijn in bio-energie beantwoorden in een notitie de belangrijkste vragen over één van de belangrijkste soorten, namelijk houtige biomassa.

BEON heeft al eerder een vergelijkbaar document opgesteld, gericht op Overijssel en Gelderland. Zie FAQ.