Provinciale Staten van Overijssel zijn op 21 september akkoord gegaan met de oprichting van een Energiefonds van 250 miljoen euro. Met leningen tegen zeer lage rente, garanties en participaties stimuleert de provincie investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Deze bronnen moeten in 2020 twintig procent van de totale energiebehoefte in de provincie vervullen.

De prrovincie Overijssel realiseert met dit fonds, als eerste provincie in Nederland, een structurele manier om forse investeringen in nieuwe energie mogelijk te maken. In het voorjaar van 2012 is het fonds voor de markt beschikbaar. De tussenliggende tijd wordt benut om de organisatie vorm te geven.

Werkgelegenheid en innovatie
Het Energiefonds Overijssel legt een stevig accent op het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van innovatiekracht bij bedrijven binnen de provincie. Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: “Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing van bestaande woningen waardoor tijdelijk extra werk ontstaat voor de bouwsector. Door de besparingsmaatregelen gaat voor een aantal inwoners de energienota omlaag. Voor energiewinning uit biomassa, zon en bodem is 150 miljoen euro gereserveerd. Deze projecten kunnen 150 tot 375 vaste arbeidsplaatsen opleveren. Die werkgelegenheid ontstaat omdat bedrijven die gebruik maken van het fonds zich verplichten tot vestiging of uitbreiding in Overijssel.”

Financieren met rendement
“Het Energiefonds helpt burgers en ondernemers op diverse manieren aan startkapitaal om energieprojecten van de grond te krijgen. Leningen met lage rentes, participaties en garantiestellingen behoren tot de mogelijkheden. Op energiegebied vindt er een forse verschuiving plaats van subsidiëren naar financieren met rendement “, aldus Rietkerk,

  • Bedrijven met projecten op het gebied van nieuwe energie met investeringsomvang van meer dan 3 miljoen euro. Projecten gebaseerd op innovatieve technieken die een kleinere investering vergen komen ook in aanmerking;
  • Bedrijven met projecten op het gebied van nieuwe energie die geen totaalfinanciering krijgen bij reguliere kredietverstrekkers;
  • Maatschappelijke initiatieven van groepen betrokken burgers die bijdragen aan de doelstelling van meer nieuwe energie of energie besparing;
  • Woningcorporaties die extra investeren in energiebesparing en nieuwe energie-opwekking in grote clusters woningen.

Bron: Provincie Overijssel