Op donderdag 2 november is de Bio-centrale van Brouwer op feestelijke wijze geopend. Deelnemers aan de Bio-energiedag in Zwolle zagen een mooie preview van de installatie die stoom levert aan de kaasfabriek van Friesland Campina. Vele bezoekers bezochten de prachtige bio-centrale op vrijdag en zaterdag.

De biocentrale levert groene stoom en stroom. De stoom, negentig procent van de opbrengst, zal geheel worden geleverd aan Friesland Campina. “De melkfabriek wilde graag vergroenen en vervangt straks 5,5 miljoen kuub aardgas door groene stoom.” Daarmee is Brouwer Biocentrale vrijwel uniek in Nederland. “Soortgelijke kachels worden in kleinere mate wel gebruikt voor stadsverwarming of het verwarmen van een zwembad, maar centrales van zo’n formaat waarbij de gehele opbrengst bestemd is voor de industrie zijn er bijna niet. De overige tien procent van de opbrengst bestaat uit groene stroom. Deze wordt op het net gezet. De restwarmte willen wij in de toekomst gebruiken voor het drogen van Petfood producten.”

De hoeveelheid energie uit de biocentrale is enorm. “De opbrengst aan groene energie per jaar staat gelijk aan de energie van zestien windmolens of een jaar lang elektriciteit voor maar liefst 1.850 huishoudens”, zegt Henk Brouwer niet zonder enige trots. De overlast is desondanks zeer beperkt. “Doordat de kachel 24/7 brandt is er weinig rookontwikkeling. Door de hoge normen en grote hoeveelheid filters is de overlast echt minimaal kan ik verzekeren.”

De stap naar het realiseren van de biocentrale is een optelsom van de verschillende bedrijven van de firma Brouwer. Het familiebedrijf, met naast de broers Henk en Paul ook broer Jaco en zonen Allard en Maikel aan boord, bestaat uit drie takken: V.o.f. A. Brouwer en zonen die zich bezighoudt met het onderhoud van groen langs het spoor, M.S.E. Mulchservice GmbH die zich bezighoudt met groenonderhoud langs de Duitse autobaan en houtsnippers levert aan Brouwer Biocentrale bv. “We zochten een plek voor de houtsnippers. Zo is het idee eigenlijk ontstaan”, vertellen Henk en Paul Brouwer, die tegenwoordig houtsnippers bij moeten kopen om de immense kachel te kunnen laten branden.

Gedeputeerde Annemieke Traag prijst de positieve impact van de centrale. “De biocentrale van de familie Brouwer is opnieuw een prachtig resultaat van de energietransitie die we met elkaar willen bereiken. De centrale levert schone energie die, naast de stoomvoorziening van Friesland Campina, ook kan worden gebruikt door ruim 1.800 huishoudens. De Alliantie Nieuwe Energie Overijssel, waar de provincie deel vanuit maakt,  streeft naar 20% nieuwe energie in 2023. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk een energie neutrale provincie. De biocentrale levert hieraan een belangrijke bijdrage, vandaar dat wij de ontwikkeling ervan ook ondersteunen vanuit ons Energiefonds Overijssel.”

De totale investering voor de Brouwer Biocentrale bedraagt bijna € 13 mln. De bijdrage van het Energiefonds Overijssel aan dit project bedraagt € 2,84 mln. in de vorm van een lening en € 1,5 mln. in de vorm van een participatie.

Energiefonds Overijssel financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.