Op 29 januari hebben BEON deelnemers zich gebogen over het thema vergisting, vooral in relatie tot de stikstofproblematiek. In de warmteplannen van gemeenten en in de Regionale energie strategieën (RES) wordt steeds meer het belang benadrukt van verduurzaming van het gasnet. Vergisting kan hierbij een belangrijke rol spelen. Met de helft van de mest zou al meer dan 120 miljoen m3 aardgas vervangen kunnen worden door duurzaam gas.

Businesscase

Het toepassen van vergisting voor opwek van groen gas vraagt wel om een goede businesscase en beschikbare locaties. Vergisting kan een belangrijk onderdeel vormen voor vermindering van emissies aan ammoniak en CO2. In de workshop is ingegaan op de situatie in de landbouw, de technische mogelijkheden en de ontwikkeling van locaties vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel.

Stikstofproblematiek

Kees Kroes (LTO Noord) gaf een heldere uitleg over de positie weer van de landbouwsector op de stikstofproblematiek. Hij ging daarbij uitgebreid in op de heersende standpunten. Gijs van Pruissen (CCS) haakte daarop in en zag goede mogelijkheden om de stikstofuitstoot te reduceren in combinatie met vergisting. Tenslotte presenteerden Harry Roetert (Stimuland), Johan Voshaar (Cogas) en Astrid Pap (provincie Overijssel) samen de voortgang voor de ontwikkeling van locaties voor grootschalige vergisting in de provincie.

De workshop was mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het EFRO OP-Oost GO-Duurzaam programma.