Gemeenten zetten in op biogashubs

Gemeenten in Twente en West-Overijssel willen meer groengas. Dat is ook in hun RES opgenomen. Biogashubs, waarbij meerdere boerderijvergisters met elkaar zijn verbonden, is daarbij een belangrijke optie. Maar wat komt daar allemaal bij kijken en wat kunnen we leren van eerdere voorbeelden?

BEON heeft daarom samen met de provincie een werksessie georganiseerd bij Cogas. Op dinsdagmiddag 27 februari kwamen gemeenten en BEON-partijen bijeen rondom het thema “Infrastructuur”. Inclusief netwerkbeheerders en de Universiteit Twente.

Biogashubs en invoeding op het hoofdnet

Na welkom en inleiding door Frans Feil, ging Ferdinand Borsje (Cogas) in op wat er komt kijken bij de aanleg van een biogasnetwerk en hoe belangrijk het is om de NEN8770 – 2020 van toepassing te verklaren. Dit is van belang voor de veiligheid. Door Henk Engbers van Coteq is uitgelegd hoe het netwerkbedrijf voortdurend verbeteringen doorvoert on groengas cogestie te voorkomen. Door het verbinden van netwerken kan de opnamecapaciteit worden vergroot. De beperking zit vooral in het lage verbruik in de zomermaanden. De ambitie om te komen tot de productie van 100 miljoen m3 groengas in 2030 in Overijssel kan zo worden gefaciliteerd. Hiertoe behoort ook de verbindingsleiding van Ommen naar Emmen, een gezamenlijk initiatief van Coteq, Rendo, Enexis en Gasunie.

Meerdere opties mogelijk

Merlinn van Nieuwkuijk van VersnellingNL presenteerde aan de hand van voorbeelden de verschillende mogelijkheden die initiateifnemers en gemeenten hebben. Zij assisteert de provincie om biogashubs te promoten. Ze heeft gemerkt dat er veel verscheidenheid is in de aanpak. Dit heeft te maken met de wijze waarop netbeheerders hun taak zien. Rendo en Cogas zijn actief betrokken bij biogashubs, terwijl Enexis zich alleen richt op haar wettelijke taak: het aardgasnet.

Gemeenten lieten weten behoefte te hebben aan een helder kader voor de infrastructuur vanuit de het Rijk en Provincie.  Aanleg door de netbeheerder als specialist in gasnetwerken heeft de eerste voorkeur. Maar er is ook  goede ervaringen met de aanleg en beheer van een lokaal biogasnetwerk door een lokale aannemer. Veiligheid en onderhoud blijft wel punt van aandacht.

Financiering netwerk

Het probleem ligt voor veel initiatieven bij de financiering van het netwerk en de korte afschrijvingstermijn van 12 jaar. Wellicht zou een waarborgfonds hierin kunnen bijdragen. Mogelijk vis het Energiefonds. Een langere termijn van de SDE++ van 20 jaar – net als in Duitsland – in plaats van 12 jaar is ook een oplossing. Belangrijk is dat initiatiefnemers ook zelf financieel bijdragen. Nu zijn initiatieven te afhankelijk van subsidies en andere ondersteuning vanuit de overheid.

Planningstool voor gemeenten

Het UT – ITC team met Johannes Flacke en Frans van de Bosch presenteerde een nieuwe planningstool waarmee gemeenten biogashubs kunnen inplannen. Ook hebben ze een testmodel voor regionale vergisting ontwikkeld. Ze hebben dit gedaan in het kader van het BIOZE project. De Universiteit zal het model verder uitwerken op basis van de ontvangen feedback.

Presentaties en foto’s

Inleiding Frans Feil (BEON)
Aanleg en beheer biogashubs, Ferdinand Borsje (Cogas)
Groengas invoeding hoofdnet Henk Engberts (Coteq)
Merlinn van Nieuwkuijk (i.o. provincie Overijssel)
BIOZE planningtool, Johannes Flacke (UT ITC)