Steeds meer zwembaden, dorpshuizen en scholen worden verwarmd met hout uit de omgeving. Ook bedrijven tonen zich geïnteresseerd voor proceswarmte. In het Nieuwe Energie Programma Overijssel is voorzien dat 2 PJ van de nodige duurzame energie opgewekt zou kunnen worden met houtige biomassa. In mei vorige jaar kwam Probos al tot een mogelijke beschikking van 100.000 ton droge stof in Overijssel. Dit zou goed zijn voor 1,5 PJ aan energie. Dit zou betekenen dat 75% uit eigen provincie zou kunnen komen. Of dat werkelijk geoogst zal worden, zal van de houtmarkt afhangen.

De presentatie van Probos werd gehouden in het kader van de samenwerking tussen Twentse gemeenten om landschapselementen beter te gaan onderhouden (Groene Metropool) en het hout uit dunningen en snoeihout zoveel mogelijk lokaal te benutten. Deze bijeenkomst was mede aanleiding om dit onderdeel in het NEO programma sterk naar voren te brengen. Veel hout verlaat de provincie nog steeds naar Duitsland. Volgens rapporten wordt 10-25% van de houtwallen amper onderhouden. Het herstel van de landschapselementen is belangrijk voor de bio-diversiteit.

In de berekeningen van Probos wordt ervan uitgegaan dat bijna de helft van het hout ingezet wordt voor niet-energie toepassingen. Dit is niet alleen belangrijk om koolstof langer vast te houden, maar ook om economische redenen. De cijfers van Probos zijn intussen door de provincie getoetst aan de Zesde Bosinventarisatie van Alterra en de TOP10 oppervlaktebestand van de provincie. Dat leverde geen grote verschillen op.