De minister van Economische Zaken heeft onlangs de basisbedragen voor de SDE 2009 bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. Ten opzichte van 2008 is de situatie voor biomassa sterk verbeterd. Hogere basisbedragen met extra stimulering voor het gebruik van restwarmte.

Belangrijkste verbeteringen:

  • het basisbedrag voor mestcovergisting is nu hoger: 15,2 ct/kWh elektriciteit zonder warmtebenutting oplopend tot 17,5 ct/kWh bij volledige warmtebenutting.
  • voor kleinschalige verbranding van hout en andere vaste biomassa gelden dezelfde basisbedragen, terwijl ze voor 10-50 MW oplopen van 11,5 tot 15,6 ct per kWh afhankelijk van de warmtebenutting
  • vloeibare biomassa wordt weer ondersteund mits het om echte reststromen gaat zoals oud frituurvet en reststromen uit de voedingsindustrie
  • voor opwerking van biogas geldt een basisbedrag van 46,5 ct per normaal m3 voor GFT-vergisting en 58,3 ct voor overige vergisters.

Voor wkk op biogas van afval/rioolwaterzuiveringen en op stortgas wordt geen warmtebonus toegepast door EZ; als argument wordt hiervoor genoemd, dat warmtebenutting hier vaak moeilijk is. Voor al deze toepassingen wordt uitgegaan van 8.000 vollasturen. Voor de warmtebonus zal het naar verwachting ook gaan om een jaarrendement en om warmtetoepassingen, die fossiele brandstof verdringen.

  • Voor afvalverbranders geldt een basisbedrag van 11,7 tot 14  ct per kWh afhankelijk van het rendement zoals ook in 2008.

Om de daadwerkelijke subsidie in de SDE te bepalen, moet het basisbedrag verminderd worden met de waarde van levering aan het openbare net.

De basisprijs voor elektriciteit is bij biomassaprojecten voorlopig gesteld op 4,4 ct/kWh en voor aardgas op 14,7 ct/m3.

EZ mikt op een elektrisch vermogen van 43-55 MW voor biomassa en een equivalent van 16-22 MW voor opwerking van biogas.

De regeling zal voor 1 apri in de staatscourant worden gepubliceerd in de Staatscourant en de indiening van aanvragen sluit op 30 oktober, maar aanvragen worden wel op volgorde van binnenkomst behandeld.

Bron: projectgroep bio-wkk, brief Minister aan Tweede kamer