BEON pleit voor meer urgentie voor duurzame energie. De tijd dringt. Dat maakt ze duidelijk in haar brief aan de formateurs van de provincie Overijssel . Ook pleit ze voor betere inzet van biogrondstoffen voor het klimaat, vooral mest. Alle koeien, kalver- en varkensmest zou vergist moeten worden en ingezet moeten worden voor het maken van hoogwaardige meststoffen gericht op verbetering van natuur, water en bodem. Dit zou sterk naar voren moeten komen in het Plan Landelijk Gebied. Zie ook de presentatie over  buurt-en-boerderijvergisters-afwegingskader en positie BEON.

In de brief gaat ze ook in op verbetering van de energie infrastructuur. Meer ruimte voor invoeding van duurzame elektriciteit en groen gas. Ook meer ruimte voor nieuw bos en aanplant van vezelgewassen. Biogrondstoffen zijn belangrijk voor energie en grondstoffen. Voor een versnelling van groen gas pleit BEON voor het hervatten van de convenant waarbij afspraken worden gemaakt tussen de energiesector en de provincie en regio’s om een versnelling te weeg te brengen.

In de brief wordt ook aangehaakt bij het inwerkdossier voor Provinciale Statenleden Energie en klimaat dat BEON heeft gemaakt aan de hand van een landelijk dossier van de NVDE.