De energietransitie is een ongelooflijk complexe opgave, die vraagt om snelheid en versterkt innovatief vermogen. Alleen samen kunnen vraagstukken zoals alternatieven voor gas, integrale wijkaanpak, duurzame mobiliteit of vergroot coöperatief vermogen worden opgelost. Binnen de alliantie van Nieuwe Energie Overijssel werken 8 kernpartners in 7 clusters aan de ambitie is om het verbruik in de periode 2017- 2023 terug te dringen van 102,8 naar 96,3 petajoule per jaar. Enerzijds door partijen te verleiden om meer energie te besparen en anderzijds om met nieuwe energie aan het werk te gaan, al dan niet met behulp van innovatieve technische oplossingen. Ook BEON draagt, met haar netwerk van duurzame deelnemers, aan het behalen van deze doelstelling actief bij.

Voortgangsrapportage

Uit de cijfers van de recent verschenen voortgangsrapportage blijkt dat eind 2017 10,5% Nieuwe Energie in Overijssel gerealiseerd is. Daarmee gaat Overijssel de goede kant op. Om de doelstelling voor 2023 te halen, zal er de komende jaren moeten worden versnelt. Deze Overijsselse energie uitdaging en de voortgang is vertaald in onderstaande animatie die de omvang van het netwerk in beeld brengt met de bijbehorende voortgang van de energietransitie. Daarnaast zijn de vele succesverhalen, uitdagingen en oplossingen te vinden op het platform Nieuwe Energie Overijssel.