Biobased: Geen wens, maar een eis. Dat stelde ondernemer Fred van Schoonhoven van Biopanel in het kiEMT-webinar op 23 juni over biobased toepassingen in Gelderland. En veel producten hebben een hoge CO2-footprint. Dat moet minder. Zowel hij als zijn collega van Biofoam lieten zien wat er mogelijk is. Van verkeersborden tot passend pakmateriaal. De oproep sluit aan bij het voornemen van Jeannet van Rijsoort van de provincie om de overheid meer als launching customer te laten optreden. Ze werkt er hard aan, vol enthousiasme.

Strategische agenda nodig

De extra inzet is bitterhard nodig. Het blijkt lastig de biobased bedrijvigheid van de grond te krijgen. Op een enkel voorbeeld na, blijft veel haken in de onderzoeks- of pilotfase. Gelderland wil juist koploper zijn op dit gebied. Er is nu een rapport van BEON-deelnemer BTG verschenen over de barrières en hoe deze geslecht kunnen worden. De provincie gaat nu op basis hiervan een strategische agenda maken.

Biogrondstof van constante kwaliteit

Richel Wind (HAN) en Christiaan Bolck (WUR) gaven een paar mooie voorbeelden van producten. Perspectief is goed. Studenten werken er hard aan. Wel waarschuwde ze voor hoge verwachtingen: uitgangsmateriaal dient van goede en constante kwaliteit te zijn. En aan de producten worden hoge eisen gesteld. De “pruttel” van landschapsonderhoud uit Achterhoek of Veluwe kan niet zonder meer het reactorvat in!