De energieproductie uit reststromen kan in veel gevallen tot klimaatwinst leiden. Soms zelfs ook ten opzichte van materiaalproductie. Vooral dit laatste was een belangrijke opvallende conclusie in het proefschrift van Dr. Hanssen. Begin 2021 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het onderwerp “Burning biomass to limit Global Warming, on the potential and trade-offs of second generation bio-energy”. Ruim vier jaar heeft hij gewerkt aan de studie. Vooral de gedetailleerde berekeningen en het werken aan het computermodel hebben veel tijd gekost. Het resultaat mag er zijn. Het is een goed en diepgaand rapport geworden. De complexe materie heeft hij goed begrepen. Daardoor kan hij het helder uitleggen. Dat lukt ook goed op de goed bezochte BEON-workshop op 9 juni 2021. Met aansprekende voorbeelden en duidelijke diagrammen.

Diverse artikelen heeft hij inmiddels geschreven die inmiddels gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften.

 

Biomassa levert winst op

Bij elke toepassing van biogrondstoffen heeft Steef Hanssen het klimaateffect vergeleken worden met het alternatief. Zo heeft hij de inzet van houtstromen uit de bosbouw in de VS onderzocht. Van deze biogrondstof kunnen pellets worden gemaakt voor de inzet in energiecentrales in Nederland. Daar wordt  elektriciteit gemaakt. Ook kan het gebruikt worden als bouwmateriaal, bijvoorbeeld platen van geperst hout.

Deze toepassingen (of functie) vergeleek Hanssen met het alternatief (zie figuur). Elektriciteit kan ook van kolen of gas worden gemaakt, bouwmateriaal ook van gips. Deze routes hebben ook een CO2-effect. Ook het laten liggen van resthout, is meegenomen als alternatief.

Met deze vergelijkingen wist hij te berekenen dat stroomproductie uit pellets uit de VS kan leiden tot klimaatwinst (in hoofdstuk 2). Ook het gebruik van biomassastromen uit uiterwaarden heeft hij onderzocht (i hoofdstuk 3). Ook daar kwam hij tot een vergelijkbare conclusie: biomassa levert klimaatwinst op. Zelfs nog iets meer dan aangegeven in het proefschrift, zo bleek na een snelle gedachtewisseling met groen gas experts in het publiek.

Biomassa discussie

Niet alleen in de pers, maar ook in wetenschappelijke kring is veel discussie gaande over biomassa. Een artikel van de Koninklijke Academie van Wetenschappen heeft enkele jaren geleden tot veel meningsverschillen geleid. Dr. Hanssen hoopt nog steeds dat zijn diepgaande onderzoek tot meer inzicht heeft geleid. Het is goed berekeningen en feiten te laten zien. Hij merkt evenwel dat veel opponenten zich diep ingegraven hebben en weinig open lijken te staan voor nieuwe inzichten.

Ook aanwezigen betreuren deze situatie. In de turbulentie van de discussie, is het voor politici en beleidsmakers lastig om koers te houden. Dat laat ook het besluit eerder die dag zien om de SDE++ nog niet voor lage temperatuur toepassingen te openen. Ook in de provincie hebben beleidsmakers last van de voortdurende discussie.

Afronding

Frans Feil dankt Steef Hanssen om zijn bijdrage. Hij dankt ook de aanwezigen ook voor de input en de vragen en sluit daarmee de workshop af.

Documentatie

Presentatie van Dr. Hanssen
Proefschrift