Het gebruik van houtige biomassa staat in Overijssel onder druk, maar zonder de inzet hiervan halen we onze doelstellingen niet. Biomassa wordt in Oost-Nederland al volop ingezet als lokale energiebron. Ook wordt er gewerkt om hout steeds meer in te zetten als materiaal en grondstof. Een zo efficiënt mogelijk gebruik van duurzame biomassa is gewenst om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de economische waarde te vergroten.

Duurzaam gebruik

In Oost Nederland hebben we mooie voorbeelden, die laten zien dat het duurzaam gebruik van houtige biomassa wel kan. Zowel qua herkomst vanuit het product als ook de afstand waar het geoogst wordt. Gerard Willemsen, coördinator van ANV Groen Salland, vertelt hoe ze in Wesepe hiermee omgaan in het Sallands Weekblad.

 

Bekijk ook de video die we in 2017 hebben gemaakt over Biomassalland.