PPM Oost investeert in het nieuwe bedrijf Groen Gas Gelderland B.V. voor de realisatie van een grote biomassavergistingsinstallatie in Bemmel. 

Groen Gas Gelderland uit Bemmel gaat vanaf eind 2016 groengas leveren uit vooral mest en gras. Onder meer de bussen in het knooppunt Arnhem-Nijmegen kunnen rijden op het groengas. Mede door een investering van PPM Oost uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is de financiering van het Gelderse groengasproductiebedrijf rond. De bouw van de grote biomassavergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Bergerden in het Gelderse Lingewaard start begin 2016. 

Groen Gas Gelderland (GGG), voorheen bekend als Bio Energie Bergerden, neemt op jaarbasis 72.000 ton biomassa op. Daaruit produceert GGG 6,9 miljoen Nm3 groengas. Dat is vergelijkbaar met een volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners. De CO2-reductie komt overeen met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen, een bos van ruim 13 vierkante kilometer.

“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland”, stelt directeur Marius Prins van Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost).

Energiefonds
PPM Oost investeert in GGG uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, dat door de provincie onder meer is opgezet om initiatieven te financieren die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van een duurzame energievoorziening in Gelderland. Prins: “De noodzaak van het gebruik van duurzame energiebronnen is al langer duidelijk, maar vanuit de politiek en een steeds grotere onderstroom in de samenleving groeit de roep dat er nu echt wat moet gebeuren. Met de investering in Groen Gas Gelderland creëren we niet alleen een alternatief voor het gas uit Groningen, waarover zo veel te doen is. Groen Gas Gelderland draagt ook bij aan de mestproblematiek door mest duurzamer te verwerken. Het is mooi dat we regionaal die rol kunnen pakken.” 

Co-financiers

PPM Oost financiert GGG samen met GDF Suez en Rabobank Oost Betuwe. Het Franse bedrijf heeft de ambitie om Europees leider te zijn in de transitie naar duurzame vormen van energiegebruik. GDF Suez wil dit toepassen in de ‘Groene Delta’ van Nijmegen op de plek waar de kolencentrale per 1 januari 2016 sluit. GDF Suez wil met haar investering in GGG verder ervaring opdoen in groengas.

Moderne biomassavergistingsinstallatie

Groen Gas Gelderland bouwt in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf Biogas Plus de biomassavergistingsinstallatie volgens de nieuwste technieken. De installatie wordt gevoed met ingedikte mest en gras uit omliggende Gelderse gemeenten. GGG destilleert daaruit groengas en fosfaat. Energiebedrijf Eneco, dat de afgelopen tijd hielp bij de ontwikkeling van het project, neemt het groengas samen met GDF SUEZ af. In het kader van De Groene Hub wordt het gas onder meer gebruikt om de bussen in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen op te laten rijden. In De Groene Hub werken partijen in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan de energietransitie en aan een groene regionale economie. “Met de nieuwe vergister kunnen we gas van het vereiste niveau produceren”, zegt Groen Gas Gelderland-directeur Ab Emmerzaal. “Ons groengas voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het aardgas uit Slochteren.” Ook voor de afzet van de reststoffen, met daarin minerale meststoffen als fosfaat, heeft GGG een deal gesloten. 

GGG huldigt het principe dat afval niet bestaat, stelt Emmerzaal, samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van de biomassavergistingsinstallatie. “Met de juiste techniek is alles te hergebruiken. We zijn blij dat onze investeerders in ons geloven en we na vele jaren voorbereiding onze plannen kunnen realiseren”, aldus Emmerzaal. GGG verwacht ongeveer zeven medewerkers nodig te hebben om de fabriek te laten draaien. Daarnaast profiteren diverse toeleveranciers van de bouw van het groengasproductiebedrijf.