Na een lang en ingewikkeld financieringstraject is het zover. Greendalvergisting in Dalfsen is gestart. In dit project is CCS ingeschakeld om, samen met Flynth, dhr. Huisman van Greendalvergisting te ondersteunen bij het verkrijgen van financiering.

CCS heeft een ontwerp gedefinieerd die op zowel mest als op 50% co-producten kan functioneren. Daarnaast verwerkt het digestaat tot een kunstmest, dikke exportwaardige groene meststof en een dunne groene meststof met een gunstige NPK verhouding. Hierdoor kan de installatie op veel markten acteren en is inzetbaar waar de installatie voor de ondernemer het meeste voordeel oplevert. Hieruit volgt een zeer robuuste case die niet afhankelijk is van één enkele markt.

Met dit ontwerp en de business-case heeft CCS in samenwerking met Flynth de financiering voor greendalvergisting geregeld. Een zeer ingewikkeld proces in deze tijd, wat met succes is afgerond, een prestatie waar we trots op zijn. Alle lof voor de instanties die zich in de case hebben verdiept en deze zeer sterke case financieren. Zowel de Provincie Overijssel als de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) hebben vertrouwen in het toekomstbestendige ontwerp van de installatie en hebben dit met financiële ondersteuning laten zien.

De bouw is gefaseerd, waarin de eerste fase in november is gestart. De eerste mest zit in de vergister en de eerste productie van groene stroom zal niet lang op zich laten wachten. De tweede fase is in aanbouw en zal indien gereed worden bijgeschakeld.
De locatie heeft de mogelijkheid om 50.000 ton te verwerken. Hiervoor worden drie vergistingssilo’s gebouwd van ieder 4.000 m³. In de eerste fase staat er een 4.000 m³ vergistingssilo met een WKK van 800 kW. In de tweede fase zal deze aangevuld worden met een tweede WKK. De warmte wordt ingezet om mest te verwerken tot een kunstmest, groene exportwaardige meststof en een meststof met een goede NPK-verhouding voor de akkerbouw.

De firma Byosis neemt ook deel in het project als leverancier en is ook reuze blij dat het project vlot is getrokken.