Zo vatte Ben Dankbaar de discussie over bio-energie samen. Hij leidde met vriendelijke hand het debat over de duurzaamheid van biomassa op 10 november in Duiven. In Gelderland houdt dit de gemoederen sterk bezig. “De verschillen zijn echter niet zo groot”, aldus Dankbaar, “vooral niet op lange termijn. Op korte termijn lopen de standpunten hier en daar wel ver uiteen.” Zo zagen opponenten niets in vergisting vanwege haar vermeende steun aan de intensieve veehouderij. Op de inzet van hout verliep de discussie rustig en gemoedelijk. Er waren verschillen van inzicht, maar veel minder diepgaand. Voor grootschalige import zijn al afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Volgens voorzitter Ben Dankbaar is het zaak om opties open te houden. Anders worden targets niet gehaald. Iedereen moet nu aan de slag, met een kritische blik, uiteraard. Voor het volledige verslag, klik hier.