Het wordt veilig ingebed in biobased, maar bio-energie wordt toch aangemoedigd in Gelderland. Initiatiefnemers van het Gelders Energieakkoord zagen aanvankelijk weinig in deze energiebron. Er was teveel discussie over haar duurzaamheid. Bio-energie werd zo amper genoemd in het concept uitvoeringsprogramma. Bio-energiepartijen reageerden in december verontrust. BEON bracht haar zorgen over aan het secretariaat en de provincie. De kou lijkt nu uit de lucht en op 25 januari is besloten een aparte tafel in te richten. Deze tafel moet onder leiding van BIC-ON leider Pieter Verberne nu rap een uitvoeringsplan uit de grond stampen. Hij wordt daarin stevig ondersteund door Peter van der Broek van de provincie Gelderland. Plannen zullen worden getoetst op hun bijdrage aan de duurzame energie doelstelling, hun financiële haalbaarheid en hun impact op de omgeving.