Uitfaseren zonder zicht op alternatief is onverstandig. Dat is de boodschap die Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft meegegeven in zijn rapport over dit onderwerp. Eerder vorig jaar had hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de voorbereiding en totstandkoming van het SER-advies. Op 23 maart keek hij met de deelnemers van BEON terug op een bewogen jaar.

 

Geen zicht op betaalbare alternatieven

In het Klimaatakkoord zijn stevige doelen gesteld. Dat betekent dat ook grote snelheid gemaakt moet worden met de verduurzaming van de warmtevoorziening. Warmtenetten moeten versneld worden aangelegd. Alternatieve bronnen moeten worden aangeboord (restwarmte, geothermie, aquathermie). Woningen moeten worden geïsoleerd en voorzien van warmtepompen. Elektriciteitsnetten moeten worden verzwaard. Investeringen zijn echter hoog en de processen duren lang. Belangrijk is dat verduurzaming betaalbaar moet blijven. Dat was een belangrijke voorwaarde in het Klimaatakkoord. Daarom is een te vroege uitfasering van de subsidies voor de inzet van houtige biogrondstoffen voor lage temperatuur warmte, volstrekt af te raden. Dan worden doelstellingen niet gehaald. In zijn rapport geeft Bart Strengers drie voorwaarden:

  1. er moet zicht zijn op betaalbare alternatieven
  2. er moet duidelijkheid komen over de emissies
  3. er moet beleidsmatige ondersteuning komen

In zijn presentatie heeft hij dit uitgebreid toegelicht. Hij ziet de inzet van biogrondstoffen als belangrijke en betaalbare stepping stone naar een duurzaam energiesysteem. Klik hier om de volledige presentatie down te loaden.

 

Politiek heeft nuance in debat verloren

Feiten zouden voor zich moeten spreken. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat dit niet gebeurd. Dit punt kwam stevig naar voren in de discussie. Op een gegeven moment zou de wal toch het schip moeten keren. Veel duurzaamheidskwesties, zoals de CO2-balans liggen genuanceerd. Biogrondstoffen kennen een enorme variatie. Goede uitleg is essentieel. In de discussie kwam ook het nieuwe BEON-filmpje over CO2 ter sprake. Dat geeft een mooi beeld hoed zaken verduidelijkt kunnen worden. Bart Strengers hoopt op dit punt dat wetenschappelijk meer consensus gaat komen. De hele discussie over biomassa is in een onstuimig politiek vaarwater gekomen waardoor de nuance het dreigt te verliezen. Het PBL ziet het als belangrijke missie om het debat te blijven voorzien van feitelijke informatie.

 

Documentatie

Voor meer achtergrond, zie de uitgebreide leeslijst op dit gebied.