Taskforce Duurzaamheid

Taskforce Duurzaamheid

Voor het analyseren van belangrijke duurzaamheidsvraagstukken heeft het cluster een taskforce duurzaamheid ingesteld. Deze wordt gevormd door deskundigen van het cluster versterkt door externe experts van Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. De taskforce adviseert het samenwerkingsverband hoe om te gaan met de duurzaamheidskwesties. Verder speelt ze een belangrijke rol in de handhaving en actualisatie van de gedragscode van BEON.