HoSt was afgelopen april nog in het nieuws met haar activiteiten in Letland, nu heeft zij een project toegewezen gekregen bij waterschap Reest en Wieden. Het artikel dat hierover in de TC Tubantia van 2 augustus 2011 is gepubliceerd valt hieronder te lezen.

ENSCHEDE – Het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt heeft een miljoenenorder binnengesleept om energie uit rioolslib te winnen. Voor het waterschap Reest en Wieden in Drenthe/Overijssel mag HoSt een slibgistingsinstallatie bouwen van 7,3 miljoen euro. De verwachting is dat veel bedrijven in de regio daarvan gaan profiteren, want doorgaans worden zo’n zestig leveranciers en onderaannemers, veelal uit Twente, bij zulke opdrachten betrokken.

De installatie moet het aangevoerde rioolslib uit de waterzuiveringsinstallaties via vergisting omzetten in methaan (biogas). Dat gebeurt in grote tanks. Vervolgens wordt van dat gas in een warmtekrachtinstallatie stroom en warmte geproduceerd. Op zichzelf is dat een bestaande techniek, maar door het centraliseren van de slibvergisting kan er meer energie uit worden gehaald. Bovendien kan nu veel beter fosfaat worden gewonnen uit het restmateriaal, ter vervanging van kunstmest.

Vergisting wordt toegepast omdat waterschappen steeds meer energie uit afvalwater willen halen. Het zuiveren van de doorgespoelde toiletinhoud kost gigantisch veel energie, maar veel daarvan kan worden teruggewonnen. De opbrengst van die vergisting stijgt verder door het slib van verschillende zuiveringsinstallaties op een centrale plek te verwerken. In Echten bij Hoogeveen komt zo’n centrale, waarmee het waterschap Reest en Wieden ruimschoots aan zijn doelstellingen kan voldoen om 20 procent van de gebruikte elektriciteit zelf op te wekken en daardoor de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen. Voor de stroom uit eigen huis hoeven geen fossiele brandstoffen verbrand te worden, waarbij CO2 vrijkomt.

In de installatie wordt jaarlijks 200.000 kuub slib vergist. Het residue dat uiteindelijk overblijft, kan volgens HoSt ook beter geperst worden, zodat de afvoerkosten ervan minder zijn.

HoSt heeft met de gunning van de opdracht vijf concurrenten uit Nederland verslagen. Volgens projectmanager Karin Reinders van HoSt is het Enschedese bedrijf gekozen vanwege eerdere referentie-projecten en de afgegeven garanties voor de oplevering en het te behalen technische rendement.

HoSt, dat biovergistingsinstallaties in heel Europa installeert, groeit de laatste tijd sterk in de energiesector. Volgens directeur Herman Klein Teeselink neemt de omzet jaarlijks 30 to 40 procent toe. Bij het bedrijf, dat vorig jaar van Hengelo naar Enschede verhuisde, werken nu zestig mensen, van wie tien in het buitenland.

Volgens Klein Teeselink komen er meer grote opdrachten aan uit Nederland, Thailand en België, zodat HoSt op zoek is naar zeker tien engineers, projectleiders en bouwbegeleiders.

HoSt laat de onderdelen van installaties veelal bij toeleveranciers bouwen en legt zichzelf toe op ontwikkeling, ontwerp en projectmanagement.

Bron: TC Tubantia, 2 augustus 2011