Energie besparen, zonnepanelen op het dak en gas vervangen door houtpellets. Al het goede had de heer Rodenstein gedaan. Toch volop kritiek in de krant van 29 december door een lokale brievenschrijver (zie brief Kraaijenbrink). Stoken op pellets zou zelfs asociaal zijn. Dat gaat te ver. In haar reactie van 6 januari brengt BEON nuance aan op de situatie. Pellets dragen wel degelijk bij aan het terugdringen van het aardgasgebruik en van de uitstoot van broeikasgassen. En de bewering dat met bomenkap CO2 capaciteit wordt vernietigd, is te kort door de bocht. Onderhoud draagt bij aan groei en biodiversiteit. In Nederland groeit jaarlijks tweemaal zoveel bij als wordt gekapt. De reactie (zie brief BEON) is opgesteld door de taskforce duurzaamheid van het Bio-energiecluster Oost-Nederland. De reactie sluit af met een duidelijk advies:

“Pas eerst besparing toe, Wees zuinig met biomassa. Geen bron is oneindig. En wat duurzaamheid betreft: Weet wat en waar je koopt en let op kwaliteit en herkomst. Dit geldt overigens niet alleen voor pellets!”