OVER ONS

OVER ONS

Waar we voor staan

Doel

BEON is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties in Oost-Nederland. Doel is het realiseren van projecten en het ontwikkelen van technologische routes voor de zorgvuldige en veelzijdige inzet van biogrondstoffen en duurzame energie voor een beter klimaat. Het samenwerkingsverband wil dit bereiken door samenwerking van partijen in Oost-Nederland.

Klimaatakkoord

BEON heeft het Klimaatakkoord getekend om klimaatdelen in de regio te helpen verwezenlijken. Ze is actief deelnemer van de Alliantie duurzame energie en heeft zich gecommitteerd aan de bio-energiedoelstelling (10 PJ) van het programma Nieuwe Energie Overijssel (2017-2023).

Energie en materialen

BEON ziet het al belangrijke taak om de energiedoelstellingen van de RES-regio’s te helpen realiseren, vooral wat betreft verduurzaming warmtevoorziening. Daarnaast zet BEON zich in op het gebied van biomaterialen en biobrandstoffen. Het geheel past in de grote Europese ambities van het Europese “Fit-for-55”- programma.

Gedragscode

BEON heeft een gedragscode voor de duurzame inzet van biomassa.