Op 6 februari vond de jaarlijkse Praktijkdag bio-energie plaats, ditmaal in Rotterdam. De jonge veelbelovende bio-energie ingenieur Rik te Raa bezocht de dag op het ticket van BEON en schreef het volgende verslag:

In de vroege morgen vertrekken al de eerste excursies naar bedrijven met raakvlakken in de bio-energie. Een korte impressie:

·         De kolencentrale van E-ON op de Maasvlakte staat natuurlijk bekend om zijn grote kolengestookte elektriciteitscentrale. Daarnaast worden ook beendermeel en bio-propaan verstookt in de ketel. Houtpellets, daar is E-ON mee gestopt. Een indrukwekkende excursie met een mooie rit door de Rotterdamse haven.

·         In Diergaarde Blijdorp liggen de krokodillen er warmpjes bij dankzij de houtchipsgestookte ketel van 350 kWth. Naast de bezichtiging van de ketel natuurlijk ook aandacht besteed aan de dieren.

Rond 12.00 uur komen één voor één de verschillende bussen weer terug vanaf de excursies. In De Doelen staat er een voortreffelijke lunch klaar en tot 13.00 uur is er tijd om op bij de stands te kijken en te praten met andere bezoekers.

Om 13.00 uur start het plenaire gedeelte. Een korte introductie wordt gegeven door Bert Stuij van RVO en vertelt waarom het belangrijk is om deze dag te organiseren. Ten eerste wil de overheid natuurlijk condities scheppen zodat er nieuwe bio-energieprojecten worden ontwikkeld en gerealiseerd. Ten tweede om met elkaar in contact te komen.

Het thema van het jaar is “Doe meer met biomassa”. Een 5-tallig panel wordt naar voren geroepen bestaande uit afgevaardigden van Diergaarde Blijdorp, EON,  Havenbedrijf Rotterdam, LTO Glaskracht en RVO.

Het panel bediscussieert meerdere thema’s over bio-energie, hoe nu verder, hoe ziet de biomassamarkt er over tien jaar uit, wat zijn de succesfactoren van bio-energieprojecten, etc. Naast de panelleden zijn de bezoekers zelf ook deel van de discussie en bediscussiëren deze vragen met (onbekende) personen die voor of achter hun zitten via een goed geregeld roulatiesysteem.

Na het plenaire gedeelte zijn er nog twee keer een uur een parallelle sessie. Enkele hoogtepunten uit deze sessies:

·         In de tuinbouw ligt het speerpunt ten eerste bij energiebesparing, vervolgens bij aardwarmte (momenteel zijn er acht projecten in ontwikkeling, maar het is pionieren) en tot slot zijn er kansen voor bio-energie in het landelijke gebied. Een aantal biomassagestookte ketels en via vergisting zijn in gebruik of in ontwikkeling.

·         Groot Zevert vertelt over de ontwikkeling van vergisting en de nieuwe afzetmogelijkheden van het biogas. Nu wordt gefocust op biogasafzet voor warmteproductie bij FrieslandCampina in Borculo. Voordat het zover is zullen er nog de nodige problemen opgelost moeten worden.

·         In een duo-presentatie zetten Bert Kattenbroek (Platform hout in Nederland) en Martijn Vis (BTG) uiteen hoe cascaderen in de houtsector helpt om o.a. CO2-reductie, CO2-opslag en materiaalbesparing te realiseren, met houtskeletbouw als sprekend voorbeeld.

·         Een overzicht van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheidscertificering van vaste biomassa en duurzaamheids-certificering in de praktijk.

 Kortom, een indrukwekkende dag met leuke excursies, veel informatie over bio-energie en tijd voor bezichtigen van de stands en praten met bekende en nieuwe mensen.