In het verzorgingsgebied van Enexis stagneerde de productie van groen gas in 2022 en bleef staan op 77 miljoen kuub. Het aantal invoeders steeg wel. De stagnatie is zorgwekkend, gezien de grote rol die groen gas moet gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening. Door het slim combineren van elektriciteit, groen gas en warmte is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in een koude winter te verminderen. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden. Groen gas is, net als waterstof, een oplossing voor de verwarming van locaties waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet onmogelijk of onrendabel zijn.

De afgevlakte groei is ontstaan doordat enkele invoeders een tijdelijke dip hebben ervaren door overnames of zijn gestopt omdat invoeding niet rendabel bleek na beëindiging van de SDE-subsidie. Ook prijsstijgingen en grote verschillen in Europese subsidiering van biogrondstoffen dragen bij aan de afgenomen groei. Ten slotte heeft de doorlooptijd van drie tot acht jaar – van aanvraag tot realisatie van de bouw van een installatie – een negatieve uitwerking op de productie van groen gas.

Toch zijn er zeker redenen voor optimisme. Het aantal invoeders en de aanvraag naar nieuwe vergunningen in Nederland nemen gestaag toe. Om alle initiatieven, innovaties en daarmee de opschaling van groen gas te realiseren, werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het PGG en NVDE aan verschillende stimuleringsinstrumenten zoals de bijmengverplichting. De vraag naar groen gas zal dan ongetwijfeld toenemen – waardoor het rendabeler zal worden voor potentiële invoeders om hier mee te starten.

Partijen die interesse hebben in groengas productie, zie de brochure.