Veel SDE en SDE+ beschikkingen worden niet benut. Dit is een grote zorg. In de Tweede Kamer zijn hier vragen over gesteld. De Minister probeert partijen nu gerust te stellen. Als steeds een deel van de beschikkingen niet wordt benut, kan er een hoger bedrag beschikt worden. Zolang de kasstroom maar binnen de perken blijft. Dit is goed nieuws voor de bezorgde sector. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief.