Agenda

Het Bioenergiecluster Oost Nederland organiseert op regelmatige basis bijeenkomsten, workshops en masterclasses voor o.a. gemeenten, bedrijfsleven maar ook combinaties van doelgroepen. 

Training cursussen biobased projecten

Het projectteam van het SCALE-UP project heeft een trainingsprogramma ontwikkeld voor regionale belanghebbenden in de bio-economie. BEON neemt als cluster in het SCALE-UP project deel. Dit geeft haar deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan het online... Lees meer

De positieve bijdrage van biomassa: voor een beter klimaat

Steef Hanssen is onlangs gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op de bijdrage die biomassa kan spelen voor het behalen van de klimaatdoelen. De kersverse dokter in de wetenschappen neemt ons op 9 juni mee in de resultaten van zijn onderzoek. Biomassa... Lees meer

BEON workshop rol biomassa behalen klimaatdoelen

klik hier voor meer informatie Lees meer

Mono-mestvergisting op het boerenbedrijf, zelf doen of liever samen

De klimaatdoelstellingen vliegen ons om de oren. Dat kan zowel een bedreiging als een kans zijn voor uw bedrijf. Methaanuitstoot vanuit de veehouderij draagt bij aan het broeikaseffect. Ditzelfde methaan kan ook dienen als vervanger van aardgas en zo juist bijdragen... Lees meer

Voorlichting verduurzamen met bio-energie

De Provincie Overijssel vindt de energietransitie van het grootste belang. Het programma Nieuwe Energie Overijssel bundelt kennis en slagkracht door middel van een alliantie van partners, waaronder bijvoorbeeld VNO-NCW, Natuur & Milieu Overijssel en het... Lees meer

Voorlichtingssessie verduurzaming procesindustrie in Overijssel

BEON nodigt bedrijven uit voor de voorlichtingsbijeenkomst op 21 november a.s. in Balkbrug. Daar laten we zien hoe de duurzame stoomvoorziening van de kaasfabriek van Friesland Campina is gerealiseerd. Het programma van deze middag bestaat uit een rondleiding langs de... Lees meer

Verduurzaming procesindustrie Overijssel door bio-energie toepassing

Op 21 november 2019 organiseert BEON de eerste van vier bijeenkomsten over de verduurzaming van de procesindustrie in Overijssel met bio-energie. Eppo Bolhuis, voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging van Ketelleveranciers zal dan een voordracht houden en... Lees meer

Innovatiebijeenkomst Bio-energie

Locatie: Auditorium Twence, Boldershoekweg 51 In Hengelo is de toekomst al praktijk! Restwarmte uit biomassa wordt dubbel gebruikt: stoom van Twence en pyrolysebedrijf Empyro gaat naar zoutfabriek Nouryon. Het koelwater van de zoutfabriek wordt benut in de... Lees meer

Tobias Weide komt vertellen over baanbrekend onderzoek mestvergisting en waterstofproductie

Op 29 augustus komt Tobias Weide van de Fachhochschule Munster oeen voordracht te houden over het onderzoek aan de Fachhochschule Munster naar de ontwikkeling van speciale reactoren voor dunne mest waarin de verblijftijd kan worden teruggebracht tot enkele dagen. De... Lees meer

Kennissessie ‘Verduurzaming bedrijfspanden, nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie’

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost-Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 19 september nodigen we je uit voor een kennissessie vol inspiratie op het thema: Verduurzaming bedrijfspanden Nieuwe... Lees meer

Lunchbijeenkomst over financiering

Voor het realiseren van bio-energieprojecten is goede financiering cruciaal. Tijdens de lunchbijeenkomst zullen drie sprekers een voordracht verzorgen over dit thema. Gastvrouw Sanne Koster van Groos zal de aftrap verzorgen en ingaan op een aantal concrete cases... Lees meer

Optimale inzet biomassa, matchmaking vraag en aanbod op Biomassa-evenement Gelderland

KCPK, Stichting Biomassa, BEON en de Provincie hebben het initiatief genomen om een biomassa event te organiseren op de hoogwaardige inzet van biomassa en matchmaking van vraag en aanbod. Biomassa-evenement Gelderland 13 juni 2019, 13:00 – 17:00 Thema: Optimale inzet... Lees meer

Workshop Provinciaal actieplan “Biomassa en landschapsonderhoud”

Datum workshop: 7 mei 2019 Start:13.30 uur tot +/- 16.30 uur Locatie is Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren Bos- en landschapsbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren in de regionale duurzame energievoorziening en het vergroten van de... Lees meer

Actieplan vergisting

Vergistingspartijen binnen BEON werken samen om meer energie op te wekken uit mest. Op dit moment wordt minder dan 5% van de beschikbare mest gebruikt voor de productie van energie. Een kerngroep is gevormd van vijf actieve deelnemers die in 2018 hard gewerkt hebben... Lees meer

BEON deelnemersvergadering

BEON deelnemersvergadering 27 maart 2019 Locatie: Cogas, Rohofstraat 83, Almelo Op woensdag 27 maart 2019 komen BEON deelnemers bijeen voor de deelnemersvergadering. Ze zullen dan kennismaken met nieuwe deelnemers Countus, Brouwer Bio-centrale en Ennatuurlijk. Voorts... Lees meer

4de Expert Workshop: Warmte in de EUREGIO

4de Expert Workshop: Warmte in de EUREGIO 26. February – 13:30 bis 17:30 Locatie: FH Münster Campus Steinfurt Gebouw S Stegerwaldstr. 39 48565 Steinfurt Voorlopig programma 13:30 uur    Ontvangst met koffie en thee 14:00 uur    Welkom en korte projectpresentatie... Lees meer

18 april Symposium Energie uit water

Wilt u weten welke kansen er zijn om energie uit water te winnen? Gemeenten staan voor een enorme uitdaging als het gaat om de warmtetransitie vorm te geven. Thermische energie, ook wel aquathermie genoemd, kan een optie zijn om de warmtetransitie in uw gemeente mede... Lees meer

16 april: Go Duurzaam: Best Practices in energieoplossingen

Foto RVO.nl De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 16 april zijn we voor de derde keer te gast bij Cogas, waar we u een middag vol inspiratie bieden met medewerking... Lees meer