Go Duurzaam

BEON en het bouwinnovatiecluster Pioneering werken onder de naam ‘GO Duurzaam’ met elkaar samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (GO) in Oost-Nederland te verduurzamen en de bedrijvigheid en innovatiekracht van hun deelnemers verder te vergroten. Hierbij ligt de focus vooral bij het MKB. Door zowel het gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie, als ook het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van een reductie van de warmtevraag met het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag, versnellen we de energietransitie. 

Brede samenwerking 

In het veld van verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving, komen de voordelen van samenwerking vooral tot zijn recht in de toepassing van diverse isolatiemogelijkheden en de toepassingen van duurzame energie voor ruimteverwarming. Als grote waarde zien de clusters de mogelijkheid om samen voor een integrale oplossing te komen voor verduurzaming, inclusief opties als energiebesparing, decentrale opwekking en duurzaam energienetwerk. Daarnaast blijft de inzet van biogrondstoffen van toepassing bij de vergroening van warmtenetten en gasnetten.

Startbijeenkomst

Activiteiten

Met GO Duurzaam stimuleren we de samenwerking bevorderen tussen grote en MKB bedrijven, kennisinstellingen, overheden, woningcoöperaties en andere organisaties in de bouw- en energiesector. Dit gebeurt door:
• het delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie;
• het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van de reductie van de warmtevraag en het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag.
 
GO Duurzaam organiseert bijeenkomsten, helpt bedrijven bij het ontwikkelen van slimme product-markt combinaties en helpt bij het vormgeven van duurzaam energiebeleid van lokale en regionale overheden, bedrijven en woningcoöperaties.
 

Innovatie- en marktplan

In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de belangrijkste focusgebieden van GO-Duurzaam.
 
 

Warmteplan Twente

 
Vanuit GO-Duurzaam-deelnemers is hard gewerkt aan het plan voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in Twente. Een belangrijk deel wordt gevormd door het warmtenet Twente (zie onder) en de ontwikkeling van mestvergisting.
 

Vervolg van GO-Duurzaam

BEON en Pioneering willen blijven samenwerken. Dit was de belangrijkste conclusie van de slotbijeenkomst die op 28 oktober was georganiseerd. Onder dit programma zijn de twee samenwerkingsverbanden nader tot elkaar gekomen. Sinds 2017 zijn jaarlijks gezamenlijke bijeenkomsten gehouden. De expertisevelden vullen elkaar goed aan, zo wordt gevoeld. Bedrijven uit het innovatieve bouwcluster zijn vooral sterk in energieinstallaties – zoals warmtepompen – en het terugdringen van de warmtevraag. Een vermindering van 30-50% moet mogelijk zijn, vooral door betere isolatie van de woningen. Bij BEON  is vooral expertise in de levering van duurzame warmte en duurzaam gas (biogas/groen gas). In het totaal hebben zo’n 80 bedrijven meegedaan aan het programma en zijn zo’n twintig Product Markt Combinaties (PMC’s) mede dankzij het programma tot stand gebracht of in de markt gezet. Veelbelovende PMC’s zijn opgenomen in de duurzaamheidsgalerij van de samenwerkende woningcorporaties in de regio.

Samen willen de samenwerkingsverbanden kennis blijven delen en gezamenlijk optreden om – vanuit de praktijk – provincie en RES-regio’s Twente en West-Overijssel, gemeenten en wijken te helpen bij het aanbieden van integrale duurzame warmteoplossingen.

Een belangrijk speerpunt wordt het inzetten van een slimme mix aan warmtebronnen om op betaalbare wijze zowel de basislast als de pieklast goed op te vangen. Met deze mix kan – met stevige energiebesparing – de warmtevraag verduurzaamd worden. Onder GO-Duurzaam is veel ervaring opgedaan met een gebiedsgerichte aanpak, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.

Met een bezoek aan de innovatieve pyrolyse-olie gestookte verwarmingsinstallatie van BTG werd de bijeenkomst afgesloten. De twee samenwerkingsverbanden kijken terug op een periode van goede samenwerking en beseffen dat er nog grote uitdagingen voor hen liggen. Samen gaan ze daar – schouder aan schouder – graag mee aan de slag.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u het beste contact opnemen via coordinator@stichtingbeon.nl. Bellen met het programmabureau van Pioneering kan ook via 088 11 25 000. Klik hier voor het Eindverslag GO-Duurzaam.