Go Duurzaam

BEON en het bouwinnovatiecluster Pioneering werken onder de naam ‘GO Duurzaam’ met elkaar samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (GO) in Oost-Nederland te verduurzamen en de bedrijvigheid en innovatiekracht van hun deelnemers verder te vergroten. Hierbij ligt de focus vooral bij het MKB. Door zowel het gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie, als ook het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van een reductie van de warmtevraag met het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag, versnellen we de energietransitie. 

Brede samenwerking 

In het veld van verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving, komen de voordelen van samenwerking vooral tot zijn recht in de toepassing van diverse isolatiemogelijkheden en de toepassingen van bio-en duurzame energie voor ruimteverwarming. In de samenwerking willen de clusters zich echter niet beperken tot dit terrein. Als grote waarde zien de clusters de mogelijkheid om samen voor een integrale oplossing te komen voor verduurzaming, inclusief opties als energiebesparing, decentrale opwekking en duurzaam energienetwerk. Daarnaast blijft de inzet van biogrondstoffen van toepassing bij de vergroening van warmtenetten en gasnetten. 

Activiteiten

Met GO Duurzaam stimuleren we de samenwerking bevorderen tussen grote en MKB bedrijven, kennisinstellingen, overheden, woningcoöperaties en andere organisaties in de bouw- en energiesector. Dit gebeurt door:
• het delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie;
• het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van de reductie van de warmtevraag en het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag.
 
GO Duurzaam organiseert bijeenkomsten, helpt bedrijven bij het ontwikkelen van slimme product-markt combinaties en helpt bij het vormgeven van duurzaam energiebeleid van lokale en regionale overheden, bedrijven en woningcoöperaties.
 

Innovatie- en marktplan

In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de belangrijkste focusgebieden van GO-Duurzaam.
 
 

Informatie

 
Voor meer informatie en vragen kunt u het beste contact opnemen via coordinator@stichtingbeon.nl en hier uw vraag te stellen zodat deze door de juiste collega kan worden beantwoord. Bellen met het programmabureau van Pioneering kan ook via 088 11 25 000.
Download hier de brochure.