Go Duurzaam

BEON en het bouwinnovatiecluster Pioneering werken onder de naam ‘GO Duurzaam’ met elkaar samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (GO) in Oost-Nederland te verduurzamen en de bedrijvigheid en innovatiekracht van hun deelnemers verder te vergroten. Hierbij ligt de focus vooral bij het MKB. Door zowel het gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie, als ook het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van een reductie van de warmtevraag met het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag, versnellen we de energietransitie. 

Brede samenwerking 

In het veld van verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving, komen de voordelen van samenwerking vooral tot zijn recht in de toepassing van diverse isolatiemogelijkheden en de toepassingen van bio-en duurzame energie voor ruimteverwarming. In de samenwerking willen de clusters zich echter niet beperken tot dit terrein. Als grote waarde zien de clusters de mogelijkheid om samen voor een integrale oplossing te komen voor verduurzaming, inclusief opties als energiebesparing, decentrale opwekking en duurzaam energienetwerk. Daarnaast blijven ook grote warmtevragers, zoals zwembaden en procesindustrie, een belangrijke target voor de toepassing van bio-energie.  

Activiteiten  

Met GO Duurzaam stimuleren we de samenwerking bevorderen tussen grote en MKB bedrijven, kennisinstellingen, overheden, woningcoöperaties en andere organisaties in de bouw- en energiesector. Dit gebeurt door: 
• het delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie;  
• het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van de reductie van de warmtevraag en het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag.
Om dit te bereiken ontwikkelen we met GO Duurzaam programma’s en voeren we zaken uit zoals 
• een innovatieprogramma voor nieuwe diensten en producten 
• een marktprogramma om verduurzaming van de warmtevoorziening te bevorderen (vooral maatschappelijk vastgoed)  
• een opleidingsprogramma met aandacht voor: 
o stageplaatsen vooral bij MKB, met begeleiding en ter versterking innovatie 
o on-the job training voor MKB en grote bedrijven in de bouw- en energiesector  
o vernieuwing van het onderwijs van MBO, HBO en WO  
 
Om bovenstaande activiteiten vorm te geven en uit te voeren gaat GO Duurzaam bijeenkomsten organiseren, regelmatig berichten over activiteiten en resultaten en actief meedenken bij het duurzame energiebeleid van lokale en regionale overheden, bedrijven, woningcoöperaties en andere stakeholders. 
Voor meer informatie en vragen kunt u het beste contact opnemen via coordinator@stichtingbeon.nl en hier uw vraag te stellen zodat deze door de juiste collega kan worden beantwoord. Bellen met het programmabureau van Pioneering kan ook via 088 11 25 000.
Download hier de brochure.