Als hout verbrandt wordt, komt CO2 vrij. Is dit slecht? En bij biomassaverbranding zou meer CO2 vrijkomen dan bij aardgas. Moeten we daarom toch weer meer aardgas gaan gebruiken? Hoe zit het nu eigenlijk?

In een animatiefilm wordt dit aan de hand van beelden op een begrijpelijke manier uitgelegd. De film is gemaakt door de Taskforce Duurzaamheid van BEON. Deze Taskforce adviseert het samenwerkingsverband over duurzaamheidskwesties en deelt haar kennis over de inzet van biogrondstoffen en duurzame energie met gemeenten en provincies in Oost-Nederland. Het werk van de Taskforce is mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Energie Overijssel.

Klik hier voor het filmpje.