• Datum workshop: 7 mei 2019
  • Start:13.30 uur tot +/- 16.30 uur
  • Locatie is Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren

Bos- en landschapsbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren in de regionale duurzame energievoorziening en het vergroten van de CO2 opslagcapaciteit. De kranten staan er op dit moment vol van. Een grotere bijdrage kan door aanleg van nieuwe natuur en verbetering van het beheer. Groei kan bestendigd worden. Stammen kunnen ingezet worden voor duurzame materialen. Reststromen kunnen beschikbaar worden gemaakt voor het verminderen van het aardgasgebruik.

Op dinsdag 7 mei organiseert het Bio-Energiecluster Oost Nederland (BEON) op het landgoed Vilsteren een speciale workshop over dit thema. Een werkgroep van het cluster zal dan ook haar plannen uitvouwen voor een Provinciaal actieplan “biomassa en landschapsonderhoud”.

Landschapspartijen zijn van harte uitgenodigd om hier aanwezig te zijn en met de werkgroep mee te denken vanuit eigen expertise en achtergrond op dit onderwerp.

De BEON-werkgroep bestaat uit Martijn Boosten (Probos), Patrick Reumerman (BTG), Frans Feil (BEON), David Borgman /Jeroen Oorschot (Borgman Beheer) en Ronald Krabbenbos /Eibert Jongsma (Landschap Overijssel), Harry Roetert (Stimuland).