Steef Hanssen is onlangs gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op de bijdrage die biomassa kan spelen voor het behalen van de klimaatdoelen. De kersverse dokter in de wetenschappen neemt ons op 9 juni mee in de resultaten van zijn onderzoek. Biomassa wordt een belangrijke rol toebedacht in het Klimaatakkoord in Nederland en de Hernieuwbare Energie Directive (RED II) in Europa. Dr. Hanssen presenteert – als goed wetenschapper – alle feiten zorgvuldig, onderbouwd, objectief en neutraal. Hij benadrukt dat niet al zijn bevindingen positief zijn.

Dr. Hanssen heeft nauwgezet de relatie tussen biomassa en de CO2-balans onderzocht. Met diepgaande berekeningen laat hij de positieve bijdragen zien. Hij benadrukt daarbij het verschil tussen speciaal geteelde biomassa en reststoffen. Vaak worden de verschillende vormen van biomassa in discussies over één kam geschoren. Ook heeft hij gekeken naar de CO2-uitstoot van productie van papierpulp en spaanplaten. Ook dit leverde verrassende inzichten op.

Ook digitaal aanwezig zijn?

De BEON-workshop is digitaal te volgen via de link die na aanmelding wordt toegestuurd. Aanmelden kan door een een mail te sturen aan coordinator@stichtingbeon.nl
Woensdag 9 juni 16.00 – 17.15 uur

Biografie

Steef Hanssen (1990) studeerde in 2015 cum laude af in ‘Energy Science’ aan de Universiteit Utrecht. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit op de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit. Inmiddels werkt hij op deze afdeling als assistant professor verder aan de mitigatie van klimaatverandering en doceert hij studenten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid.

Achtergrondinformatie

Documentatie biomassa-discussie
Relatie biomassa en CO2 (animatie)