Foto RVO.nl

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 16 april zijn we voor de derde keer te gast bij Cogas, waar we u een middag vol inspiratie bieden met medewerking van experts en regionale stakeholders op het thema:

Best practices in energieoplossingen

Cogas, Almelo

13.00 uur tot 17.30 uur

Programma:

13.00:  Welkom en update activiteiten Go Duurzaam, Rutger Vrielink en Frans Feil
13.15:  Proeftuinen Aardgasvrije wijken: Jaap Drooglever, Ministerie BKZ;Trekker bewonerspoor Aardgasvrije wijken
13.45:  Workshopronde 1
14.20:  Koffiepauze
14.50:  Workshopronde 2 en 3
16.20:  Terugkoppeling van de workshops
16.30:  Netwerkborrel

Afbeelding RVO.nl

Op deze middag zullen de aangesloten bedrijven en marktpartijen van BEON en Pioneering elkaar meenemen in de laatste ontwikkelingen rond de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Er is een grote gezamenlijke opgave waar we samen met u aan willen werken. We presenteren u inspirerende voorbeelden, lessons learned en faciliteren graag de dialoog tussen belanghouders in de energietransitie.

Onze keynote deze middag is Jaap Drooglever. Binnen het Ministerie van BKZ is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken uit het Klimaatakkoord gerelateerd aan Aardgasvrije wijken, bewoners en participatie. Hij neemt ons mee in de voortgang van de ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’.

Workshops

Deze middag kunt u deelnemen aan drie van de vijf onderstaande workshops.
Tijdens de aanmelding kunt deze keuze kenbaar maken.

De workshops zullen als volgt gehouden worden:

Ronde 1: Warmteplannen en Aansluiting bestaande bouw

Ronde 2: Groen Gas en Pellets uit snoeihout

Ronde 3: Restwarmte en Pellets uit snoeihout

Warmteplannen

Pioneering heeft het traject begeleid waarin is gekeken naar de Warmteplannen voor twee wijken in Hengelo en Enschede. De geleerde lessen uit dit traject worden gedeeld door projectleider Eric Kouters.

Voor het bepalen van de meest geschikte oplossing voor de vervanging van aardgas heeft Ir. Sanne de Bruin van Adviesbureau DWA voor de wijk Twekkelerveld in Enschede een uitgebreide analyse gemaakt van de effecten voor bewoners en samenleving van een aantal duurzame verwarmingsopties. In deze multi-criteria analyse is ook de duurzaamheid meegenomen. De prachtige analyse heeft uiteindelijk geleid tot het kiezen van een voorkeursoplossing voor deze wijk.

Aansluiting bestaande bouw

Grote uitdagingen liggen in het aansluiten van bestaande bouw op warmtenetten. Veel woningen zullen in de toekomst aangesloten moeten worden op warmtenetten. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe kan zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het huidige verwarmingssysteem in het huis? In deze workshop zullen ervaringen gedeeld worden tussen bouwbedrijven, woningcorporaties en warmtebedrijven. Ennatuurlijk zal hierbij de aftrap nemen.
De herontwikkeling van het voormalige ABN Amro gebouw aan de Oldenzaalsestraat in Enschede tot appartementencomplex Bank72 is een voorbeeld van circulair vastgoed. Voor de warmtevoorziening is gekozen om aan te sluiten op het warmtenet. Boudewijn Koopman van Koopman Vastgoed neemt ons mee in de overwegingen voor alle duurzame oplossingen in het gebouw.

Restwarmte

Het mooiste is als warmtenetten gevoed kunnen worden door restwarmte uit de industrie. Een fraai voorbeeld is de benutting van warmte uit de zoutindustrie voor het warmtenet Hengelo. Ook op andere plekken moet dat mogelijk zijn. Jan Grift van het bureau Blueterra heeft hierop in Overijssel onderzoek gedaan en kan hierover inspirerend vertellen. Cogas zal verder vertellen over haar ervaringen in Hardenberg.

Groen Gas

Vooral in Noord-Oost Twente ligt een geweldig potentieel voor de productie en aanwending van groen gas. Daarmee zou het gasnet vergroend kunnen worden. Binnen BEON zijn partijen afgelopen jaar bezig geweest met een actieplan om een veel groter aandeel van alle mest om te zetten in duurzame brandstof. In deze workshop zullen ook de plannen van Cogas gepresenteerd worden voor hybride warmtepompen waar groen gas ingezet wordt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.

 

Pellets uit snoeihout

In Goor worden sinds kort pellets geproduceerd uit lokaal landschapshout. Deze worden ingezet voor de verwarming van gebouwen. Bij het hoofdkantoor van Cogas staat een ketel opgesteld die wordt gevoed met pellets uit de streek. Tijdens deze workshop zal een bezoek worden gebracht aan het ketelhuis en zal een video getoond worden van de productiefaciliteit.