Voor het realiseren van bio-energieprojecten is goede financiering cruciaal. Tijdens de lunchbijeenkomst zullen drie sprekers een voordracht verzorgen over dit thema. Gastvrouw Sanne Koster van Groos zal de aftrap verzorgen en ingaan op een aantal concrete cases waarbij initiatiefnemers ondersteund zijn met financiering en juridisch-fiscale adviezen van Countus. Vervolgens zal Willem Dubbelman van het Energiefonds ingaan op een aantal vooraanstaande projecten die dankzij het Fonds zijn gerealiseerd. Ook zal hij ingaan op de mogelijkheid van achtergestelde leningen die het fonds sinds kort kan aanbieden. Jelle Colijn van kiEMT zal afsluiten met het geven van een overzicht die de regionale overheid biedt om (innovatie) projecten financieel te ondersteunen.Tijdens de lunchbijeenkomst zullen we elkaar ook bijpraten over de SDE+ en de acties die deze week zijn ondernomen voor verbetering van de tarieven.