Vergistingspartijen binnen BEON werken samen om meer energie op te wekken uit mest. Op dit moment wordt minder dan 5% van de beschikbare mest gebruikt voor de productie van energie. Een kerngroep is gevormd van vijf actieve deelnemers die in 2018 hard gewerkt hebben aan de actualisatie van het oude actieplan dat enkele jaren was opgesteld. Zorg is dat weinig nieuwe projecten zich aandienen. Dit terwijl ambities van regio’s en provincies hoog zijn wat betreft biogas en groengas. Problemen worden gevormd door magere SDE+ vergoedingen en beschikbaarheid van locaties. Ten aanzien van de SDE+ vergoeding is actief gezamenlijk gebruik gemaakt van de marktconsultatiemogelijkheid en wordt samen opgetrokken met de NVDE, PBE, de provincies Overijssel en Gelderland, Groen Gas Nederland en de Biogas branchevereniging BBO.

Download hierbij de presentatie actieplan vergisting BEON. Het actieplan is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel.