BEON deelnemersvergadering

27 maart 2019

Locatie:
Cogas, Rohofstraat 83, Almelo

Op woensdag 27 maart 2019 komen BEON deelnemers bijeen voor de deelnemersvergadering. Ze zullen dan kennismaken met nieuwe deelnemers Countus, Brouwer Bio-centrale en Ennatuurlijk. Voorts zullen ze het jaarverslag van het bestuur bespreken en van gedachten wisselen over de actieplannen die deelnemers samen gemaakt hebben voor vergisting, pyrolyse en klimaatslim landschapsbeheer.