Noord-Deurningen
Een zestal melkveebedrijven uit Noord-Deurningen leveren biogas aan een tuinder en chemisch bedrijf in Denekamp. Elk melkveebedrijf heeft een kleine mestvergister op zijn erf staan. Een speciaal aangelegde biogasleiding van Cogas verbindt de vergisters met elkaar en voert het gas naar de afnemers. Deze hebben hun energie-installatie aangepast aan de eigenschappen van gas.

De melkveebedrijven zijn verenigd in de stichting IJskoud. In 2019 is de officiële opening verricht en in 2020 hopen de boeren samen 1,6 miljoen m3 biogas te kunnen leveren. Naast vergisting zijn de boerenbedrijven ook actief op het gebied van natuuronderhoud, akkerrandenbeheer en productie van zonne-energie. Ook zetten ze zich in voor de productie van biologische kunstmest uit digestaat.

Van lokaal initiatief naar regioplan
Het project is voorgekomen uit een lokaal initiatief voor de verduurzaming van Noord-Deurningen en is later uitgegroeid tot een ambitieus project met regionale uitstraling. BEON-deelnemers zijn actief geweest tijdens verschillende stadia van de ontwikkeling. Doel is om met de uitrol van dit en andere initiatieven, een groot deel van de mest in Twente om te zetten in duurzaam gas en het gasnetwerk in de regio stap voor stap te verduurzamen.

Zie ook:

Gas uit koeienmest: ‘Twente moet voorbeeld worden voor Nederland’
Duurzame melkveebedrijven in het Twentse land
Eerste boerderij vergister besteld in Noord Deurningen