De Expertgroep Mestvergisting heeft onlangs een video presentie gemaakt over stikstofreductie in combinatie met groengas productie in West-Twente. Hierbij is aangesloten bij een nieuwe initiatief van BEON-deelnemer Cogas om een biogashub te realiseren in het gebied bij Vriezeveen.

De video is getoond op de Nieuwe Energiedag 2023 ter inleiding van panelvragen over mestvergisting, landbouwbeleid en ruimtelijke ordening. Klik op het plaatje om de video te bekijken.

Zie ook: Info document mestvergisting en ammoniakreductie BEON