Onlangs is er een SER-advies uitgebracht waarop ondernemers furieus gereageerd hebben. “Hier klopt iets niet”, verwoordt Ben Reuvekamp, directeur van HeatPlus en bestuurslid van het Bio-Energiecluster Oost Nederland (BEON), het gevoel dat binnen het samenwerkingsverband opkwam bij het lezen van het SER-advies. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord en nu wordt daar al van afgeweken. Dit is niet democratisch en de politiek verliest zo haar geloofwaardigheid. Wij willen investeren in duurzaamheid, daarvoor is zekerheid nodig. Partijen moeten zich houden aan gemaakte afspraken. Nu loopt de transitie ernstige vertraging op, vooral in de warmtevoorziening. En onze sector wordt hiermee ernstig geraakt. De politiek wil meer op waterstof inzetten: weer een nieuw doel waar de markt achteraan moet lopen. Met het risico dat we over meerdere jaren er achter komen dat hier ook nadelen aan zitten. De inzet van snoeihout voor warmte wordt als laagwaardige toepassing gezien, maar als er geen andere toepassingen voor zijn, dan is dat juist de meest hoogwaardige inzet in plaats van laagwaardig, en daarmee gewoon de beste oplossing.”

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), heeft begrip voor de zorgen en is ook zeer verontrust. De NVDE heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het klimaatakkoord en zet zich sterk in voor bio-energie. BEON is onlangs als lid toegetreden tot de vereniging.

Tegengeluiden

Het is goed tegengeluiden te horen te midden van het intense strijdtoneel. Een selectie van publicaties, die hierbij relevant zijn, hebben wij voor je op een rijtje gezet:

SER-advies dwars op afspraken Klimaatakkoord (Remco de Boer)
Energie uit biomassa is prima duurzaam als appeltje voor de dorst (Thijs ten Brink)
CO2-balans bij gebruik van biomassa als energiebron (Guido van der Werf)
Biomassa en stikstof (Martijn Vis, BEON-taskforce)
Import en export van biomassa (Probos, BEON-taskforce)