AANMELDEN

Groen gas en groene grondstoffen
– bouwen aan een mooi Oost-Nederland

De Nieuwe Energiedag is belangrijk voor het behalen van energie- en klimaatdoelen in Oost-Nederland. Op de dag zullen mijlpalen worden getoond die zijn bereikt in het afgelopen jaar. De Nieuwe Energiedag richt zich op de energiesector, de agrarische- en bouwsector, de industrie, de kennisinstellingen, de provincie, de gemeenten, de RES-regio’s, de financiële sector en energie coöperaties.

Thema voor dit jaar is: Groen gas en groene grondstoffen – Bouwen aan een mooi Oost-Nederland.

Groen gas is een energiedrager waar Oost-Nederland sterk in is. Veel installaties worden in de regio ontworpen en gebouwd. Regionale netwerkbedrijven zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van groen gas projecten. Groen gas en mestvergisting houden nauw verband met de verduurzaming van de warmtevoorziening en de reductie van stikstofemissies.

Ook gemeenten zijn actief betrokken bij mestvergisting. Tijdens de dag zal speciale aandacht worden gegeven aan tools die gemeenten kunnen inzetten in hun beleid. Dit sluit aan bij het Europese BIOZE-programma waarin BEON en de UT samenwerken met Franse, Duitse en Zweedse partners.

De tweede pijler van de dag wordt gevormd door groene grondstoffen. Biogrondstoffen kunnen breed worden ingezet voor een beter klimaat. Zo is er steeds meer belangstelling voor de inzet van landbouwproducten in de bouw, met initiatieven als “van land tot pand”. Groene grondstoffen zijn belangrijk als alternatief voor bouwmaterialen en vervanging voor een waaier aan producten die tot op heden van fossiel worden gemaakt. Met kansen voor lokale productie, verwerking en toepassing. Dit sluit aan bij het Europese SCALE-UP programma waaraan BEON als Community of Practise aan deelneemt.

De dag wordt georganiseerd door BEON, het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. De provincie treedt op als gastheer. Het event is mogelijk gemaakt door de provincie, BEON en het INTERREG Noordzee programma (BIOZE-project). Toegang is vrij.

Datum:       26 oktober 2023
Plaats:        provinciehuis Zwolle
Tijd:            de gehele dag, met excursies in de ochtend en presentaties in de middag.

Programma donderdag 26 oktober

 

Excursies | Bus vanaf provinciehuis | 08.30 – 12.30 uur

 

 

1. Biogashub Oxe (bij Deventer)

Hier zijn vijf boerderij mono-mestvergisters met elkaar verbonden met een gasleiding en leveren biogas aan een industriële gasketel bij For Farmers voor voerproductie. Gas wordt opgeslagen in een prachtig vormgegeven buffertank. Stallen zijn aangepast of vernieuwd voor het leveren van verse mest om methaanverliezen en stikstofemissies tot het minimum te beperken. Vergisters en infrastructuur zijn eigendom van een gezamenlijke joint-venture. Het project is dit jaar officieel geopend en mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en met hulp van het Energiefonds Overijssel. De excursie wordt samen georganiseerd met CCS. Zie ook presentatie over biogashubs.

2. Foreco (bij Dalfsen).

Foreco is een van de grootste en meest innovatieve bedrijven in Oost-Nederland op het gebied van houtproducten. Van gevelbekleding tot beschoeiingspalen en op maat gemaakte speeltoestellen. Het bedrijf neemt actief deel in Europese technologieprojecten. Zij onderzoekt het impregneren van hout en de wijze waarop hout gemodificeerd kan worden met biobased producten. Doel is dat het hout op een duurzame wijze een langere levensduur krijgt. Daarnaast biedt Foreco slimme oplossingen om het gebruik van hardhout terug te dringen. De excursie wordt samen georganiseerd met BTG. Zie ook YouTube filmpje.

Lunch l 12.30 – 13.30 uur

Lunch op het provinciehuis. Deze wordt aangeboden door de provincie Overijssel. Met informatie stands BEON-deelnemers.

 

Opening sessie | Statenzaal |13.30 – 14.10 uur | met Janinka Feenstra

 • Opening en welkom | BEON
 • Verslag met beelden van de excursies
 • Groen gas en groene grondstoffen – inzet van de nieuwe coalitie | Provincie Overijssel
 • Debat aan de hand van vrolijke quizvragen voor publiek

Groen gas en groene grondstoffen | Statenzaal |14.10 – 15.00 uur | met Janinka Feenstra

 • Ruimte voor groen gas. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen | Ministerie van EZK. Karel Brasser
 • Brede inzet biogrondstoffen in Nedersaksen, van mestvergisting tot bouwmaterialen | Marie-Luise Rottmann-Meyer, directeur 3N – Kompetenzzentrum Niedersaksen Netzwerk Nachwachsene Rohstoffen und Bioökonomie
 • Het belang van groene koolstof | Marieke van der Werf (Platform Groengas/ Carbon Capture Usage Alliantie)

Theepauze 15.00 – 15.20 uur

 

Parallelsessies l 15.20 – 16.50 uur

 

a.  Groen gas en landbouw
 1. Nieuwe biogashubs in de maak, de rol van netwerkbeheerders en gemeenten | Ferdinand Borsje (Cogas)
 2. Stikstofreductie met mestvergisting, op naar een duurzame veeteelt | Sietse Draaijer (Referm) m.m.v. Henk Klein Teeselink (HoSt).
 3. Netwerkbeheerders schalen invoedingscapaciteit op. Nieuwe gasleiding van Emmen naar Ommen | Henk Engberts (Coteq)

b. Biogrondstoffen en klimaat 
 1. Groene koolstof uit rookgas. CO2-terugwinning bij de AVI van Twence  | Ronald de Vries (Twence)
 2. Van land tot pand. Verbouwen en inzet van vezelgewassen als bouwmateriaal | Janneke Paalhaar en Eric Versteeg (Twentse bouwboeren).
 3. Biobased producten uit organische reststromen voor de industrie. Met pyrolyse en fractionering. Resultaten van het EU-Bio4Products-programma | Bert van de Beld (BTG)

Afsluiting l 16.50 uur

Tijdens de afronding zal Frans Feil terugblikken op de Nieuwe Energie Dag en de mooiste momenten nog even terughalen.

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen via lotten@stimuland.nl.

De Nieuwe Energiedag is mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Energie Overijssel en het INTERREG Noordzee-programma (BIOZE-project).

AANMELDEN