Geen enkele duurzame energie vorm ontsnapt aan het maatschappelijk debat. Ook over bio-energie bestaan veel vragen. De taskforce Duurzaamheid van BEON heeft antwoorden op de belangrijkste vragen.

– Houtige biomassa (houtsnippers en houtpellets)
Mestvergistingsinstallaties (Nederlands)
FAQ Biogas (Engels, BIOZE)
FAQ Houtige biomassa (NL, BIOZE)
Import en export biomassa
Biomassa en stikstof
– Duurzaamheidskader biomassa (SER-advies)
Biomassa en CO2
– Infographics RVO

De Engelse versies van de FAQ zijn opgesteld samen met de Europese partners in het BIOZE-project.