Tot deze conclusie kwamen BEON, VNO-NCW en de provincie in een gezamenlijke bespreking van het eindrapport over de verduurzaming van de procesindustrie in Overijssel. Zo’n 10 PJ wordt er aan aardgas verstookt voor de opwekking van processtoom. Het gebruik van energie in bedrijven staat onder druk. Weliswaar is het aardgasgebruik laatste jaren licht gedaald, de totale energievraag stijgt nog steeds (zie figuur). Een grote zorg voor het NEO-bedrijfsteam.

Energiegebruik stijgt, gebruik aardgas neemt af

Het overzicht laat zien dat het aardgasgebruik in de industrie de laatste jaren licht is gezakt. Dit komt mede door de stoomaansluiting van Twence met de zoutindustrie. Hierdoor is het gasgebruik sterk gedaald en is de duurzame warmteproductie gestegen met enkele PJ per jaar. Het totaal gebruik van bedrijven blijft hoog (elektriciteit en aardgas). Doel was om beneden de 40 PJ te komen. Het zal uiterst lastig zijn om deze doelstelling te halen (de stippellijn). Het projectteam constateert dat er in de procesindustrie nog veel te halen valt. Business cases laten zien dat een belangrijk deel van de resterende 10 PJ nog te verduurzamen valt met goed rendement.

Nieuwe gegadigden staan echter niet meer in de rij door de aanhoudende discussie over biomassa. Ondanks de goede en positieve adviezen van de SER en het PBL over de inzet van hoge temperatuur warmte. Meer aandacht is nodig op dit terrein. In het rapport staan een groot aantal aanbevelingen om samen aan de slag te gaan.

Het rapport is opgesteld door BEON in samenwerking met NBKL en BTG.

Verslag eindpresentatie verduurzaming industrie
Eindverslag project verduurzaming van de procesindustrie in Overijssel