Ombouw BEC-Twente
Met de ombouw van de Bio-energiecentrale bij Twence (BEC) is veel meer warmte beschikbaar gekomen voor de zoutindustrie en voor de warmtenetten in Enschede en Hengelo. De BEC kan meer sloophout uit de regio verwerken en kan ook met de nieuwe configuratie veel meer warmte uitkoppelen. Vooral in de vorm van stoom. Twence levert stoom aan zoutbedrijf Nouryon (het vroegere AkzoNobel). Dit kon dankzij de ombouw worden vergroot tot zo’n 2 PJ per jaar. Ook de nabijgelegen pyrolysefabriek levert stoom aan Nouryon.

Restwarmtebenutting
Het zoutbedrijf levert sinds kort restwarmte aan de bedrijven rondom Thales en het warmtenet van Hengelo. Voor de bedrijven wordt lage temperatuur warmte gebruikt, voor het warmtenet wordt de kwaliteit met een grote warmtepomp opgewaardeerd.

Ook aan Enschede kan Twence nu meer warmte kwijt. Dat is mogelijk gemaakt door de nieuwe Warmtebaan transportleiding van Ennatuurlijk naar het centrum van Enschede.

Energiebesparing
Naast levering van warmte zijn BEON-deelnemers actief op het gebied van energiebesparing. Met het bouwcluster Pioneering deelt BEON kennis op dit gebied binnen het samenwerkingsprogramma GO-Duurzaam, dat ondersteund wordt door het EFRO-programma.