Onder leiding van Stimuland en Eelerwoude gaan meerdere BEON-partijen,  samen met Landschap Overijssel en BTG, landschapselementen aanleggen en herstellen om het effect te tonen van klimaatslim bos- en landschapsbeheer. Bij ontwerp en realisatie van de pilots wordt al rekening gehouden met hoogwaardige inzet en totaalbenutting van de houtstromen. Het project omvat daarnaast workshops voor terreinbeherende organisaties, waarbij de focus zal liggen op het ontwerp en de herhaling van goede voorbeelden elders in Oost-Nederland.

Het project, met een budget van 150.000 euro, wordt ondersteund door het programma Nieuwe Energie Overijssel.